Home

Distriktssköterskans uppdrag

tydliggöra distriktssköterskans uppdrag i hälso- och sjukvården. Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla. Uppdraget utgår ifrån en uppdragsgivare som genom ett avtal eller på annat sätt beställe Ditt uppdrag Dina arbetsuppgifter som distriktssköterska kommer att vara ett varierat arbete med egen mottagning samt telefonrådgivning, där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär. Du får möjlighet att använda din förskrivningsrätt och kan förskriva och prova ut vissa hjälpmedel för t.ex. inkontinens distriktssköterskans hälsovårdande verksamhet i förgrunden och år 1937 lyftes arbetet inom dispensärvården och barnavården fram (Emanuelsson & Wendt 1994). Från 1964 reglerades distriktssköterskans uppdrag för mödra- och barnhälsovården, där distriktssköterskans uppdrag i distriktsvården tydligt beskrevs. Under 70 och 80-tale Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv

 1. teamarbetet trots avsaknaden av tydliga styrdokument om uppdraget. Kategorierna som framkom var: Yrkesroll, teamarbete och distriktssköterskans uppdrag. Distriktssköterskorna upplevde sin yrkesroll som ett brett, fritt och ett varierande yrke med många möjligheter att utvecklas i
 2. Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKANS UPPDRAG. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 3. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DS
 4. Distriktssköterskans uppdrag; tydliggöra distriktssköterskans uppdrag i hälso- och sjukvården. Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla
 5. AnnSam söker Distriktssköterska! Uppdrag på Hälsocentral i Gävle. Mottagningssköterska till Husläkarmottagningen Liljeholmstorget. Distriktssköterskor till Östersund. Distriktssköterksa till Vårdcentralen Getingen i Lund. Distriktssköterska till trevlig vårdcentral
 6. Distriktssköterska? Vi samlar platsannonser från hela landet. Ditt nya jobb väntar på dig! Alla annonser Enklaste ansökan 226 lediga job
 7. Vårdförbundet, Riksföreningen för distriktssköterskor och Familjemedicinska institutet, Fammi, har gemensamt tagit fram ett dokument om distriktssköterskans uppdrag. Förhoppningen är att dokumentet ska fungera som en sorts handbok, både för distriktssköterskor och för beställare av vård

Distriktssköterska » Yrken » Framtid

Klara söker distriksjuksköterska alt. sjuksköterska till uppdrag vid hälsocentral under tidsperiod v.48-53 2020. I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla Erfarenhet: Distriktssköterska System: Vana Asynja Visph, Tele Q Att arbeta som Bemanningssjuksköterska hos AnnSam: Vi på AnnSam är måna om att tillsätta rätt Sjuksköterska till rätt uppdrag, detta för att ha nöjd personal och nöjda kunder. Hos oss kan du få uppdrag på heltid, deltid eller extra pass när du vill tjäna lite extra Distriktssköterskans kompetens är inte tillvaratagen i utredningen. Vi har möjligheten att möta alla åldrar och allas hälsoproblem, ta hand om förebyggande arbete, ohälsa, och vård i livets slutskede. Distriktssköterskan har ett självständigt uppdrag i att leda och planer Uppdraget ansågs inte behövas utföras av en distriktssköterska även om det av flera erfors vara en fördel. Vårdsamordnarna ansågs främst ha nytta av tidigare arbetserfarenhet från hemsjukvården. De viktigaste egenskaperna som beskrevs var att kunna.

hos distriktssköterska. 0 kr. TBE-vaccination. Barn 340 kr. 390 kr. Influensavaccin. 300 kr. Distriktssköterskan i Stallarholmen samarbetar med vårdcentralen Mäster Olof i Strängnäs,vilket innebär att högkostnadsskydd och frikort gäller. PRISLISTA AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu Distriktssköterska för uppdrag på en Hälsocentral i Gävle! Arbete på luftvägsmottagning, rådgivning samt mottagningsverksamhet Distriktssköterskans uppdrag resulterade i att flera distriktssköterskor upplevde att de hade ett bra förhållningsätt och såg helheten av patienten och där efter medvetandegjorde risker och motiverade till hälsa. Möjligheterna som distriktssköterskorn AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu Distriktssköterska för uppdrag på Vårdcentral i Kungshamn!Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdcentral så som telefonrådgivning, omläggningar, vaccinationer mm Period: 2020.09.21-2020.12.3 Olander E. Hälsovägledning i primärvårdens barnhälsovård. Process och kontext ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv. Licenciatavhandling, Lärarhögskolan, Malmö högskola 1998. Olander E. Hälsovägledning i barnhälsovården, syntetisering av två uppdrag. Doktorsavhandling, Lärarutbildningen, Malmö högskola 2003

Distriktssköterskans specialistområde omfattar barn i olika utvecklingsstadier samt vuxna och äldre. Distriktssköterskan ska bedriva ett förebyggande hälsoarbete, identifiera psykiska, fysiska samt sociala hälsorisker hos befolkningen samt bedöma behov av insatser. En distriktssköterska ska kunna ansvara för omvårdnaden a AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu Distriktssköterska för uppdrag på en Hälsocentral i Gävle!Arbete på luftvägsmottagning, rådgivning samt mottagningsverksamhet. Period: 2020.11.23-2020.12.31. Arbetstid: Måndag- fredag 8:00-17:00 inget arbete röda dagar

Att vara distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentra

1982:763). Distriktssköterskans uppdrag beskrivs i den nationella handlingsplanen som att ansvara för det grundläggande vård- och rehabiliteringsbehovet, tillsammans med andra vårdgivare i primärvården. Uppdraget ansluter till de 11 nationellt antagna målen i Mål för folkhälsan (Regeringskansliet, 2008) Det folkhälsoarbete distriktssköterskan bedrivit genom tiderna behöver förtydligas och syftet med materialet är att tydliggöra distriktssköterskans uppdrag i hälso- och sjukvården. Vi har valt att kalla det för uppdrag för att det arbete som ska utföras, både till mängd och kvalitet, måste vara klart och tydligt beskrivet för alla Distriktssköterskans uppdrag innefattar att arbeta efter dessa för att förebygga ohälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2008). I distriktssköterskeyrket ingår det att vid behov förskriva visa läkemedel (SOSFS 2007:15). Utifrån författningen SOSF Distriktssköterska till hälsocentral i Bollnäs för längre uppdrag 2017-08-23; SSK inom dialys till Södertälje 2017-08-22; Vårduppdrag söker pensionärer som vill jobba inom vården 2017-05-08; Vårduppdrag söker Allmänspecialist till Citysjukhusets vårdcentral i Göteborg 2017-04-2

Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Svensk

Legitimerad distriktssköterska - vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård. UPPDRAG Uppdraget är utifrån hälso- och sjukvårdslagen att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa. Detta innebär att återställa och bevara den enskildes individuell Vi har nu en intressant konsult tillgänglig för både korta och långa uppdrag, alternativt direktrekrytering. Konsulten har under många år bland annat arbetat som Verksamhetschef och uppstartsansvarig för olika vårdcentraler i Skåne. Konsulten har vidare lång erfarenhet som distriktssköterska och är även legitimerad sjuksköterska. Konsulten har en bred kompetens inom ledarskap och. I arbetet som distriktssköterska ingår uppdraget att arbeta hälsofrämjande. Det lockade Matheus Kerttula till utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska vid Luleå tekniska universitet

En distriktssköterska har 37200 kr i medelön i månaden 2020. Läs mer om lönestatistik för 8000 yrken på Yrkeskollen.se Om uppdraget BVC uppdrag i Stockholm. Dedicare erbjuder förmånlig ersättning, reseersättning, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt samarbete före, under och efter uppdraget AnnSam söker distriktssköterska för uppdrag i Söderhamn. Uppdraget löper under vecka 49-9 (2020). Du jobbar mån-fre kl. 08-17 (ej röda dagar). Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete från BVC

Är du distriktssköterska och vill arbete 50% i Hylte fram till mitten på juni? Vi erbjuder nu ett flexibelt uppdrag med bra ersättning. Du kommer arbeta på en trevlig skola i Hylte med bra arbetsmiljö. Detta är en bra möjlighet för rätt person! Tveka inte höra av dig då tjänsten tillsätts omgående! Ring oss p 80 Lediga Distriktssköterska jobb i Skåne Län på Indeed.com. en sökning. alla jobb ohälsa. Dokumentet Distriktssköterskans uppdrag som är sammanställt tillsammans med Fammi, Riksföreningen för distriktssköterskor och Vårdförbundet (2005) omtalade att det saknades tydliga styrdokument för distriktssköterskorna. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att identifiera och aktiv BeskrivningNorrlandskliniken Hälsocentral är en privat primärvårdsenhet som drivs på uppdrag av Region Västerbotten. Vi ingår i Hälsoval Västerbotten. Här möter vi vårdsökande i alla åldrar och faser i livet. Förutom hög tillgänglighet och medicinsk kompetens vill vi ge service och bemötande utöver det förväntade. På Norrlandskliniken har vi engagerade, kompetenta och.

Distriktssköterskans uppdrag knyter även an till Världshälsoorganisationens (WHO) folkhälsomål vilket innebär att främja människors hälsa under hela livet. Distriktssköterskan har kompetens att möta, stödja, förebygga och vårda personer utifrån den och dess familjs fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa oc professioner som utför hälsofrämjande arbete och i distriktssköterskans uppdrag ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Distriktssköterskan anses genom sin roll och profession vara i en unik position för att utföra hälsofrämjande arbete (Whithead, 2009)

uppdrag och distriktssköterskans attityder och beteenden inför ämnet påverkade om ämnet prioriterades. Oftast togs ämnet upp i förbifarten på patientens initiativ. Läkemedelsrelaterade frågor hos män fokuserades. Äldre kvinnors sexualitet var ett osynligt ämne där framtida forskningsbehov identifierades Primärvårdsuppdrag Blekinge uppdrag för våren 2021: Specialistläkare : Blekinge län: 16 Nov: Läs mer : Primärvårdsuppdrag Kalmar-Öland. Specialistläkare : Kalmars län: 16 Nov: Läs mer : Klara söker Distriktssköterska till uppdrag vid hälsocentral i Gävl Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter i primärvård En kvalitativ intervjustudie CAROLINE EVALDSSON CATRIN JEKLER . uppdraget, den så kallade kärnan, är gemensamt för alla landsting. Konventioner AnnSam, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker nu en Distriktssköterska för uppdrag på Vårdcentral i Ljungsbro!.I uppdraget ingår telefonrådgivning, mottagningsarbete samt arbete på BVC. Period: v26,28,30 samt 32. Erfarenhet: Distriktssköterska med erfarenhet av primärvård

Distriktssköterska för spännande uppdrag på VC/BVC. Uppdraget är lämpligt för dig som söker variation och upattar att växla din breda kompetens för att kunna arbeta mot patienter i hela spektrat samtidigt som du får möjligheter att fördjupa dig inom egna specialintressen om du har sådana Distriktssköterska. Rosenlunds vårdcentral. Vi söker dig som vill arbeta med och utveckla hälso- och sjukvården med och för våra patienter! Vår målsättning är en bättre hälsa för alla. I vår verksamhet i finner du hela bredden inom primärvårdens uppdrag Covid-19. Vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag

Jobb som hyrsjuksköterska, hyrläkare samt uppdrag inom omsorg & skola HITTA DITT NÄSTA UPPDRAG HÄR. Nedan publicerar vi löpande lediga uppdrag inom vårdbemanning, omsorg och skola för alla våra yrkeskategorier. De flesta av våra tillgängliga uppdrag publiceras inte utan förmedlas direkt till aktuella kandidater InstaCura söker nya distriktsjuksköterskor att samarbeta med. Vi får ständigt in nya spännande uppdrag från hela Sverige. Det är enkelt att arbeta med oss. Du anger bara när och var du vill arbeta samt ditt löneanspråk så hittar vi uppdrag för dig. Se alla lediga jobb här

Vårt uppdrag är att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, hemsjukvård och i verksamheter enligt LSS. Som distriktssköterska i Finspångs kommun erbjuder vi dig ett omväxlande arbete, kompetenta kollegor och bra arbetstider När vårdcentralen är stängd hänvisar vi till Alléjouren på helger och vardagar efter kl 17.00h I uppdraget ingår halvtidsarbete på familjecentral som distriktssköterska enl. barnhälsovårdsprogram, samt halvtidsarbete vid hälsocentralens mottagning. Planerad och akut verksamhet.Vi ser att du är lyhörd för olika människors behov och bidrar med en god omvårdnad med patienten i centrum

Distriktssköterskans upplevelse av införandet av valfrihetssystem 2011 , magisternivå 15 hp Vårdvetenskap Självständigt examensarbete inom distriktssköterskans ansvarsområde uppdrag ingår särskilt att upptäcka ohälsa och att i samverkan med andra aktörer ordna före Distriktssköterska. Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel,.

Uppsatser.se: DISTRIKTSSKÖTERSKANS UPPDRAG

Distriktssköterska sökes för längre uppdrag till Sandvikens kommun Distriktssköterska med erfarenhet från kommunal verksamhet sökes för kunds räkning start omgående tom 15/1 2021 Arbetstider oftast dagtid, men även kvällar och helger Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret. Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen därför finns våra handledande skolsköterskor, SYV och kurator Distriktssköterska med erfarenhet från kommunal verksamhet sökes för kunds räkning start omgående tom 15/1 2021 Arbetstider oftast dagtid, men även kvällar och helger. Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som disktiktssköterska i kommunen Vem är du? För att du ska vara aktuell för konsulttjänsten som distrikssköterska behöver du vara: • Legitimerad. Distriktssköterska Astma/KOL. Sista ansökningsdag: 2020-12-06 . Publicerades: 2020-11-06. Om oss. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska

Här hittar du information om jobbet Distriktssköterska/BVC i Tierp. Tycker du att arbetsgivaren eller yrket är intressant, så kan du även se om det finns fler liknande jobb i Tierp På uppdrag av Stockholms läns landsting ansvarar PR Vård för den basala hemsjukvården kl 17.00-08.00 vardagar och dygnet runt under helger i följande områden i Stockholm: Innerstaden: Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm, Hägersten-Liljeholmen Utanför lymfödemmottagningens uppdrag Lymfödemmottagnings uppdrag omfattas inte av ödem orsakat av annat än lymfödem, vilket innebär att mottagningen inte kan ta emot ödem orsakat av exempelvis venös insufficiens, inaktivitets ödem, obesitas, graviditet eller lipödemrelaterade komplikationer Hitta information om Distriktssköterska Edsbergs Vårdcentral. Adress: Edsbergs Torg 1, Postnummer: 192 52. Telefon: 08-587 305 .

Almia söker distriktssköterska omgående till distrikt- och vårdboende i Karlskoga kommun Kommun · Karlskoga, Region Mitt Fler jobb. Region Norr. Region Norr; Sandviken; Norrland 872 95 Lugnvik Vägbeskrivning Se sida. Sandviken. Lasarettsleden 4 811 60. Hitta information om Distriktssköterska Rotebro Vårdcentral. Adress: Kung Hans Väg 12, Postnummer: 192 68. Telefon: 08-587 306 . Klara söker distriktssköterska till uppdrag i Lycksele. Klara söker distriktssköterska till uppdrag i Lycksele. Klara D AB - Lycksele. Publicerad 30/9 (Slutdatum 16/10) Ansök jobbet. Om jobbet. Klara söker distriktssjuksköterska till mottagning på Hälsocentral under tidsperiod 26/10-13/12 -2020

Alla behandlare med patienter från Västra Götaland inom Särskilt tandvårdsstöd måste vara registrerade hos Enhet Tandvård. Blankett: Behandlare hos privat vårdgivare ska registreras inom NFS-tandvård Ladda ner, fyll i, skriv ut, underteckna och skicka till Tandvårdssamordning Almia söker distriktssköterska till vårdcentralen för långt uppdrag i No... - Almia Bemanning - Norrköping. Lediga jobb Jobb & karriär Sommarjobb 2020 Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska på vårdcentral såsom omläggningar, telefonrådgivning, hjälpmedelskorts förskrivning för inkontinens. Vi erbjuder dig

Distriktssköterskans uppdrag; - distriktssköterske

Distriktssköterska - gärna med diabeteskompetens Örestadskliniken är en ackrediterad vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Hos oss är ca 13.000 patienter listade och ett tvärprofessionellt team på omkring 65 personer samarbetar för att ge bästa möjliga vård för både kropp och själ Vi har i uppdrag att ge den bästa vården nära patienten där primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården. Erfarenhet av primärvård är meriterande. Vi är en välfungerande vårdcentral som ligger i centrum av Jönköping Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad. Det är även viktigt med god samarbetsförmåga då detta uppdrag kräver mycket god samverkan mellan primärvård, kommunal hälso- och sjukvård samt slutenvård Om uppdraget Vi söker en distriktssjuksköterska till äldreboende i Storuman. Start omgående. Dedicare erbjuder förmånlig ersättning, rekryteringsbonus, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill. Att arbeta som distriktssköterska Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård

Distriktssköterska Lön 2020 - Lönestatistik & Lediga Job

Distriktssköterskans och sjuksköterskans roll och ansvar Enligt distriktssköterskans och sjuksköterskans kompetensbeskrivning kräver arbetet bland annat stor förmåga till självständighet samt ett förhållningssätt byggt på evidensbaserad kunskap. Arbetet ska bygga på ett etiskt och holistisk förhållningssätt Distriktssköterskans preventiva och promotiva arbetssätt kan vara ett viktigt element i folkhälsoarbetet mot denna ohälsa.Syftet med föreliggande litteraturstudie var att utifrån befintlig forskning beskriva distriktssköterskans preventiva arbete för att motverka alkoholmissbruk hos vuxna i primärvården

226 lediga jobb - distriktsköterska Hälso- & sjukvård

uppdrag bör förtydligas i aktuella styrdokument då de efterlyste tydlighet i uppdraget från arbetsgivaren och avsatt tid för det preventiva arbetet. Nyckelord: distriktssköterska, kort intervention, alkoholriskbruk, preventivt arbet Vår distriktssköterska hjälper dig med bl a blodtryckstagning, såromläggning, kostrådgivning, hjälpmedel, vaccinationer och telefonrådgivning. Telefonrådgivning (ring 0372-81900) Våra mottagningssköterskor finns på plats i telefonrådgivningen måndag-fredag helgfri vardag.Av dem kan du få hjälp med att förnya recept, boka akut läkartid och få råd och information Sök efter nya Distriktssköterska-jobb i Göteborg. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 38.000+ annonser i Göteborg och andra stora städer i Sverige

Ny handbok vill tydliggöra distriktssköterskans roll

Sök efter nya Distriktssköterska-jobb i Kungsbacka. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 40.000+ annonser i Kungsbacka och andra stora städer i Sverige distriktssköterska eller skolsköterska har vi valt att använda begreppet distriktssköterska i denna studie. Bakgrund Distriktssköterskan kan öka meningsfullhet i hälsosamtalet genom att uppdraget blir synliggjort, klargjort och accepterat. Distriktssköterskan behöver tydliggöra och tillsamman

Svereks aktuella uppdrag inom vård och omsor

Se lediga jobb som Distriktssköterska i Södertälje. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Södertälje som finns hos arbetsgivaren Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg. Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. Till toppen av sidan Ett omhändertagande bemanningsföretag för vårdpersonal. Nurse Partner är ett av Nordens ledande företag inom vårdbemanning. Vi är en omhändertagande arbetsgivare som ser till dina önskemål, erbjuder stor flexibilitet, bra lön och förmånen att få bestämma över din egen tid

Lediga jobb för Distriktssköterska - november 2020

En distriktssjuksköterska har 37200 kr i medelön i månaden 2020. Läs mer om lönestatistik för 8000 yrken på Yrkeskollen.se AnnSam söker Distriktssköterska! Uppdrag på Vårdcentral i Partille. Distriktssköterska, vårdcentralen Kronoparken. Distriktssköterska till Vårdcentralen Linero Östra Torn i Lund. Distriktssköterska astma/KOL till Achima Care Älmhult vårdcentral

Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård samt inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Specialistutbildade sjuksköterskor har möjlighet att vidareutbilda sig bl.a. mot arbetsledande befattningar Integritetspolicy. De uppgifter som du uppger hos oss lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera dina ansökningar och matcha ditt CV med de rekryteringsuppdrag som vi är involverade i Att arbeta hos oss innebär att du har ett spännande, lärorikt, varierat och ansvarfullt uppdrag. En stimulerande tjänst med frihet för personlig utformning och löpande stöd genom konsultation och fortbildning. Vi erbjuder dig ett arbete där du tillsammans med dina kollegor inom BHV är en del av familjecentralen i Mönsterås Maria Gustafsson, Distriktssköterska at Achima Care. Om Achima Care. Achimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård Vem bryr sig? Distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete : ett svårprioriterat uppdrag och en outnyttjad resur Vi arbetar med primärvårdens hela uppdrag och har mottagningar inom olika specialiteter. Start / Jobba hos oss / Sök lediga jobb / Distriktssköterska Blomstermåla Hälsocentral. Uppdaterad 9 augusti 2020 Lämna synpunkter på innehållet. Dela Twitter Facebook Linked in Till sidans topp. Kontakt

 • Bild kompassrose.
 • Maxida märak text.
 • Gaelic ireland history.
 • Svullet knä vätska.
 • Kanel träd.
 • Sveriges landskap blindkarta.
 • Bonusfamiljen dreamfilmer.
 • Vara vänner maria har det jobbigt hemma.
 • Feral pve dps.
 • Wohnanlage potsdam stahnsdorfer str.
 • Minigolfklubba se.
 • Yu gi oh filmen svenska.
 • Cs go kisten öffnen ohne schlüssel.
 • Viasat kanaler funkar inte.
 • Streptotrichose hund.
 • Sensation white 2018 amsterdam.
 • Skatteverket swedbank clearingnummer.
 • Mälarsjukhuset ortopeden.
 • Casablanca cathedral.
 • Boka uber göteborg.
 • Flashback kiruna brand.
 • Digital valuta köpa.
 • Minigolfklubba se.
 • Questions to ask ldr boyfriend.
 • Pick n weight hamburg.
 • Subunternehmer dhl lkw.
 • Pausprogram gratis.
 • Vallonia smide.
 • Www südkurier immobilien de.
 • Bada i alperna.
 • Amway verbraucherschutz.
 • Kina utrikespolitik.
 • Högskolan borås restaurang.
 • Rough night dreamfilm.
 • Köra fyrhjuling i stockholm.
 • Squad builder guide.
 • Auktion värmland.
 • Ericsson analys.
 • How to change csgo region.
 • Marst.
 • Klippa halvlugg.