Home

Jordbruksstatistisk årsbok 2014

Jordbruksstatistisk årsbok 2014. På den här sidan kan du ladda ner och skriva ut de olika kapitlen, bilagorna och övriga delar av boken. I vår webbutik kan du läsa årsboken på webben eller ladda ner boken i sin helhet. Du hittar webbutiken till höger. Titel_Tryckortssidor.pdf Jordbruksstatistisk årsbok ger en bred och översiktlig, men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Här hittar du översiktlig statistik om arealer, skördar, djur, antal företag, företagare, sysselsättning, produktionsmedel, stödåtgärder, jordbrukets ekonomi, ekologisk produktion, miljöpåverkan, jordbruket internationellt samt uppgifter om. Jordbruksstatistisk Årsbok 2014 JO1901 I denna beskrivning redovisas först administrativa uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten Jordbruksstatistisk årsbok 2014, med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok. Jordbruksstatistisk årsbok kommer ut en gång om året. Den ger en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 - Dju

 1. Yearbook of agricultural statistics 2014 including food statistics Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering Jordbruksstatistisk årsbok har tidigare utgivits under samma namn inom serien Sveriges officiella statistik: Jordbruk och binäringar. Den första årgången av publikationen utkom 1965 och innebar e
 2. Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Boken ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste statistiken inom livsmedelsområdet
 3. Jordbruksstatistisk årsbok 2014, med data om livsmedel. Jordbruksstatistisk sammanställning 2016, med data om livsmedel - tabeller. Jordbruksstatistisk årsbok 2012. Visa fler . Visa färre . Hem / Rapporter / Officiell statistik / Jordbruksstatistisk årsbok

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 - Jordbruksverket

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel: Rapport 2014-06-27: Visa äldre rapporter (40) Dokumentation. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.. Jordbruksstatistisk årsbok 2013. På den här sidan kan du ladda ner och skriva ut de olika kapitlen, bilagorna och övriga delar av boken. I vår webbutik kan du läsa årsboken på webben eller ladda ner boken i sin helhet. Du hittar webbutiken till höger. Titel och tryckortsida.pdf

Jordbruksstatistisk årsbok. Jordbruksstatistisk årsbok : med data om livsmedel / Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån = Yearbook of Agricultural statistics : including food statistics / Statistics Sweden. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (medarbetare) Alternativt namn: LES Sverige. Statens jordbruksverk (medarbetare) Alternativt namn: Statens jordbruksver Jordbruksstatistisk årsbok 2014 av Statistiska centralbyrån Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden Statens jordbruksverk ( Tidning, tidskrift ) 2014, Svenska, För vuxn Jordbruksstatistisk årsbok (Online) Jordbruksstatistisk årsbok [Elektronisk resurs] med data om livsmedel / Jordbruksverket, Statistiska centralbyrån = Yearbook of Agricultural statistics : including food statistics / Statistics Sweden. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (medarbetare) Sverige. Statens jordbruksverk (medarbetare) Sverige. Statistiska centralbyrå

Jordbruksstatistisk årsbokJordbruksstatistisk årsbok kommer ut en gång om året. Den ger en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Statistiken produceras förutom av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån av andra statliga myndighete Jordbruksstatistisk sammanställning 2019 med data om livsmedel - tabeller. Jordbruksstatistisk sammanställning hette tidigare jordbruksstatistisk årsbok. Sammanställningen har från och med 2015 bantats ned till att enbart innehålla tabeller. Undantaget är kapitlen om stöd och livsmedelssäkerhet, där fortfarande analys finns kvar Jordbruksstatistisk årsbok för år 2014 har just kommit från trycket. I kapitel 11 redovisar vi för första gången antalet ekologiskt uppfödda djur år 2013. Antalet ekologiska am- och dikor har ökat med 10 % Antalet ekologiskt uppfödda mjölkkor uppgick till 48 200 år 2013 , vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 2012 Jordbruksstatistisk årsbok 1965-2001. Senast uppdaterad: 2019-06-03 Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet jordbruk Jag älskar långa tidsserier och jag har hittat en liten guldgruva på SCB. Under fliken hitta statistik och historisk statistik finns mängder av litet svåråtkomliga äldre statistiska publikationer digitaliserade. Här finns massor av siffror om jordbruket. Ett exempel är Jordbruksstatistisk årsbok från 1965 och framåt. Ett annat för den med intressen också utanför jordbrukssektorn.

Jordbruksstatistisk årsbok utges i bokform och kan beställas från SCB, Statistik-service: tfn 08-506 948 01. Årsboken läggs också ut i sin helhet på SCB:s och Jordbruksverkets webbplat-ser; www.scb.se respektive www.jordbruksverket.se. 5.2 Presentation Resultaten presenteras i form av tabeller, diagram och kommenterande text

Jordbruket i siffror är en statistisk publikation som produceras i samarbete mellan Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån. Den innehåller en sammanställning av jordbruksstatistik som i huvudsak spänner över perioden 1866-2007 Jordbruksstatistisk årsbok 2011 Förord Jordbruksstatistisk årsbok 2011 är den fyrtio-sjunde sedan starten 1965. Avsikten med Jord-bruksstatistisk årsbok är att ge en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redo-visning av jordbruks- och livsmedelsstatisti-ken. Från och med 1999 är Jordbruksverket an Jordbruksstatistisk årsbok innehåller allt och litet till om jordbruket. I boken finns uppgifter om arealer och djur, om antal företagare och om antal sysselsatta i jordbruket, om priser och om jordbrukets ekonomi. Allt man kan tänka sig helt enkelt. I årsboken finns några kapitel jag skulle vilja nämna litet extra eftersom vi inte publicerar denna statistik någo Jordbruksstatistisk Årsbok 2012 JO1901 . I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökning-ens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten

Jordbruksstatistisk årsbok 2005 Tabellförteckning 50 Tabell 3.2 Åkerareal efter storleksgrupp 2003 Area of arable land by size group 51 Tabell 3.3 Åkerarealens användning 1990-2004, hektar Use of arable land 52 Tabell 3.4 Spannmål 2004. Arealer och antal företag med odlin Jordbruksstatistisk årsbok : med data om livsmedel. 2009 Sverige. Statens jordbruksverk (medarbetare) Alternativt namn: Statens jordbruksverk Alternativt namn: Jordbruksverket Alternativt namn: SJV Alternativt namn: Engelska: Swedish Board of Agriculture Se även: Sverige. Lantbruksstyrelsen (tidigare namn) Se även: Sverige. Statens jordbruksnämnd (tidigare namn ISSN 0082-0199 (Print) | Jordbruksstatistisk årsbok. Skip to main content. Leave this field blank . Log In; Automatic IP; PUBLISHERS' AREA DISCOVER ISSN SERVICES SEARCH OPEN ACCESS RESOURCES KEEPERS REGISTRY ISSN INTERNATIONAL CENTER. Username or e-mail * Password * Forgot Password. Home Record. Advanced search. Jordbruksstatistisk årsbok 2000 Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (medarbetare) Sverige. Statens jordbruksverk (medarbetare) Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) ISBN 916181040

Jordbruksstatistisk årsbok 2014, med data om livsmedel

SwePub titelinformation: Jordbruksstatistisk årsbok. 1968. Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell v Jordbruksstatistisk arsbok. MLA Citation. Sweden. Statistiska centralbyran. Jordbruksstatistisk arsbok. Australian/Harvard Citation. Sweden. Statistiska centralbyran. n.d., Jordbruksstatistisk arsbok. Wikipedia Citation. Please see Wikipedia's template documentation for further citation fields that may be required Jordbruksstatistisk sammanställning (Formerly: Jordbruksstatistisk Arsbok ) [E-Journal] Jordbruksstatistisk sammanställning (Formerly: Jordbruksstatistisk Arsbok ) [E-Journal] Saved in: Imprint: SCB: ISSN: 0082-0199 (Druckausgabe) 1654-4382 (E-Journal) EZB-ID: 199192 Skogsstatistisk årsbok 2010-2014 Skogsstatistisk årsbok 2010.pdf - 7,75 MB; Skogsstatistisk årsbok 2011.pdf - 5,83 MB; Skogsstatistisk årsbok 2012.pdf - 15,69 MB; Skogsstatistisk årsbok 2013.pdf - 9,26 MB; Skogsstatistisk årsbok 2014.pdf - 20,62 MB; Kontakta oss. Vallgatan

Jordbruksstatistisk årsbok 2012 är den fyrtioåttonde. sedan starten 1965. Avsikten med Jordbruksstatistisk. årsbok är att ge en bred och. översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning. av jordbruks- och livsmedelsstatistiken. Från och med 1999 är Jordbruksverket ansvarig. för den officiella statistiken inom jordbruksområdet Statistik. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. De tio finalbilderna publiceras i Samfundet S:t Eriks årsbok i höst.; Skytteanska samfundets årsbok om sin tid som gästforskare i Sovjetunionen.; SCB:s Statistisk årsbok för Sverige fungerar som en ren drog för mig.; Det visar Statistiska centralbyråns årsbok som kommer ut i dag Jordbruksstatistisk arsbok Other Authors: Sweden. Statistiska centralbyrån. Format: Journal Language: English Subjects: Agriculture Sweden Statistics Periodical

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmede

ÅRSBOKEN 2014 - INLEDNING. Titel och innehåll. Förord. ÅRSBOKEN 2014 - ARTIKLAR. ARTIKEL. FÖRFATTARE. Karl Dahlman och 1700-talets lantbyggnad. Per Lundgren. Undantagsplatsen. Stöd vårt arbete genom att bli enskild medlem! Då får du också årets årsbok i tryckt format, lagom till jul Jordbruksstatistisk Ã¥rsbok 2008 (pdf) - Jordbruksverket. scb.se. View En samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Speciellt kapitel om jordbruket i EU. Innehåller fr.o.m. 2001 även viss statistik om livsmedel. Utkommer årligen.Angivet pris avser senaste utgåv

Sedan 2014 driver Hanna och Angelo Gelato Scarfò i Ålsten, Stockholm, där de dagligen producerar gelato med de finaste råvarorna från både Sverige och Italien. I Årsboken skildras också vår tids polarisering, ett utfall av samma destruktiva girighet och den växande ojämlikheten Nordisk statistisk årsbok 2014 Nordisk statistisk årsbok har nu publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader Skogsstyrelsen - Skogsstyrelse Jordbruksstatistisk årsbok ISSN 0082-0199 ; 2013 ; Anmärkning: Allmän : Referenslitteratur. Ej hemlån! Boken ger en samlad redovisning av den svenska jordbruksstatistiken med uppgifter om företagsstruktur, arbetskraft, maskiner, växtodling, husdjursskötsel, ekonomiska förhållanden m.m. Den ger dessutom ett sammandrag av den viktigaste.

SÄKERHETSPOLISENS ÅRSBOK 2014 5. organisationer som kan tänkas ha avsikt och förmåga att störa valrörelsen och till och med begå våldshandlingar riktade mot våra politiker. Arbetet under valåret 2014 är ett bra exempel på hur Säkerhetspolisen måste lösa uppgifte Feb 2, 2018 - This Pin was discovered by Brittany Kolar. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

Hylla: 338.1 REF; Titel och upphov : Jordbruksstatistisk årsbok : med data om livsmedel 2011 ; Utgivning, distribution etc. Stockholm : SCB ; Örebro. 2013/11/08 - このピンは、C. Wirtzさんが見つけました。あなたも Pinterest で自分だけのピンを見つけて保存しましょう En sameby är en särskild juridisk person för renskötsel i Sverige.Samebyar får enligt den svenska rennäringslagen inte bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Renskötselrätten i Sverige är en kollektivrätt som tillfaller det samiska folket. En same som vill använda sin rätt måste vara medlem i en sameby

Rapporter / Officiell statistik / Jordbruksstatistisk årsbok

Allmän jordbruksstatistik - Statistiska Centralbyrå

Jordbruksstatistisk Årsbok tas fram inom SCB:s enhet för Lantbruksstatistik. En person har huvudansvar för publikationen men flera personer är involverade i framtagningen och hjälper till med bl.a. strukturstatistiken. Statistiken produceras förutom av SCB också av andra statliga myndigheter och a Jordbruksstatistisk Årsbok 2009 JO1901 . I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten

Jordbruksstatistisk årsbok 2013 - Dju

Jordbruksstatistisk årsbok 1968 - Statistiska centralbyrån . READ. 7.9. Odlingen av spånadsväxter. Inledning. Det statliga stödet till spånadsväxtod-lingen har dragits in och någon odling av. spånadsväxter rapporteras ej ha ägt. rum från och med skördeåret 1966. Tidigare har. Jordbruksstatistisk årsbok utges i bokform och kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 Örebro, epost: publ@scb.se Årsboken läggs också ut i sin helhet på SCBs och Jordbruksverkets webbplatser Jordbruksstatistisk årsbok 1968 - Statistiska centralbyrån . READ. 8.11. Suggkontrollen. Inledning. Den officiella suggkontrollen, vilken har. pågått sedan 1928, avser att ge fortlöpande. informationer om avelssvinens identitet. och härstamning samt om suggornas.. Statistisk årsbok för Sverige Statistical abs 2013 (Tidning, tidskrift) 2014, Svenska, För vuxna. Statistisk årsbok för Sverige Statistical abs Årg. 92(2006

Jordbruksstatistisk årsbok 1968 - Statistiska centralbyrån . READ. Tab. 81. Arealen matpotatis fördelad på olika sorter år 1966. Procent. Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Tor 1965 har arealen mandelpotatis i Svealand (utom Kopparbergs län) och Götaland redovisats under »Övriga sorter». Växtodling. Regeringskansliets årsbok 2014. Nu har Regeringskansliets årsbok för 2014 kommit. Årsboken ska ge riksdagsledamöter, myndigheter och andra intresserade ökad förståelse för Regeringskansliets verksamhet Jordbruksstatistisk årsbok 2002 kommer att till stor del följa fjolårets uppläggning. Förändringar kommer att ske under kapitlet Jordbrukets ekonomi där EAA-kalkyler kommer att införas. Dessutom kommer eventuellt några mindre förändringar att ske under kapitlet Jordbrukets miljöpåverkan Jordbruksstatistisk årsbok 2009 : med data om livsmedel = Yearbook of Agricultural statistics Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till tite

Jordbruksstatistisk årsbok 2002 av Statistiska centralbyrån Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden Statens jordbruksverk ( Tidning, tidskrift ) 2002, Svenska, För vuxn Jordbruksstatistisk årsbok 2005 : med data om livsmedel = Yearbook of Agricultural statistics Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till tite

LIBRIS - Jordbruksstatistisk årsbok

Arbetet med Skogsstatistisk årsbok är ett teamarbete inom framförallt Skogsstyrelsen men många andra myndigheter och organisationer har bidragit med information till årsboken. Vi vill framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till med Skogsstatistisk årsbok 2011. Jönköping i september 2011 Monika Stridsma Arbetet med Skogsstatistisk årsbok är ett teamarbete inom framförallt Skogsstyrelsen men många andra myndigheter och organisationer har bidragit med information till årsboken. Vi vill framföra ett varmt tack till alla som hjälpt till med Skogsstatistisk årsbok 2010. Jönköping i september 2010 Monika Stridsma Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund. Gratis databaser, artiklar, guider och nyheter för släktforskare

Okänd kvinna. Från samma album som #234270 Jordbruksstatistisk årsbok 2014. med data om livsmedel. Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Jordbruksstatistisk årsbok 2014 med data om livsmedel Sveriges officiella statistik Jordbruksverket Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of agricultural . Läs me

Jordbruksstatistisk årsbok 2014 Stockholms Stadsbibliote

I årsboken redovisas också Regeringskansliets verksamhet genom ett antal statistiska mått. Mer information om Regeringskansliet finns på www.regeringen.se. Omslagsillustration: Sara-Mara/Söderberg Agentur Produktion och grafisk form: Regeringskansliets kommunikationsenhet, maj 2014 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby, maj 2014 Statistisk årsbok för Sverige var en årlig publikation från Statistiska centralbyrån. Publikationen utkom i januari varje år fram till 2014. Den första utgåvan av Statistisk årsbok utkom år 1914. Statistisk årsbok gav en detaljerad bild av det svenska samhället i form av texter, tabeller, diagram och kartor Regeringskansliets årsbok 2014 (pdf 781 kB) Årsboken beskriver ett urval av myndighetens verksamhet under föregående år och är ett komplement till årsredovisningen som lämnades i februari. Den innehåller bland annat fakta om Regeringskansliets organisation och presenterar myndighetens verksamhet i siffror Jehovas vittnens årsbok 2015. Läs om vad Jehovas vittnen uträttade under 2014, och få reda på mer om vittnenas historia i Dominikanska republiken. EXPANDERA ALLA MINIMERA ALLA. Årstext 2015 Vår årstext för 2015 är Psalm 106:1: Tacka Jehova, ty han är god. Ett. Statistisk årsbok för Åland 2014 Statistical Yearbook of Åland 2014 . Förord Statistisk årsbok för Åland är ett statistiskt uppslagsverk med ambitionen att på ett lättillgängligt och överskådligt sätt redovisa viktiga basuppgifter om det åländska samhället

Historia. Det råder delade meningar om varifrån namnet kommer. En del hävdar att det härstammar från Grekland och andra att det kommer från Italien.. Makaroner var den första slags pasta som introducerades i Sverige och var länge även den enda sortens pasta i landet. Makaroner har funnits i Sverige sedan 1600-talets mitt - årsbok 2019 Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. Utgivare: Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet Titel: Horisont 2020, över tid, mellan 2014 och 2019. Av ramprogrammets knappa 80 miljarder euro budgeterade för sjuårsperioden 2014-2020 . hade i december 2019 cirka 49 miljarder euro kontrakterats 4 CMB Årsbok 2014 CMB Årsbok 2014 5 BIM Alliance Sweden, vd Olle Samuelsson - BIM Alliance ser mycket positivt på samarbetet med CMB. CMB med sin koppling till både akademi och näringsliv, och med fokus på managementfrågorna bidrar till att driva BIM-utvecklingen. BIM är mycket mer än bara teknik och verktyg. För att få till stånd e

 • Echten t rex zahn kaufen.
 • Joy m'batha ebbots ark.
 • Fönster med fast spröjs.
 • Stradivarius clothing.
 • Orbitz flights.
 • Group extreme uppsala.
 • Preskriptionstid skuld försäkringskassan.
 • Telia prisavtal mini.
 • Rysk ostort.
 • Köpa längdskidor umeå.
 • Bergs ik dj.
 • Bröndby damlag.
 • Simma som en sjöjungfru.
 • Tatuering på bröstet text.
 • 80 bildimpulse situationen.
 • Vem är bäst i världen på fotboll 2018.
 • Neumarkt in der oberpfalz plz.
 • Hierapolis turkiet.
 • Rillad trall 28x145.
 • Kazuo ishiguro british.
 • Ryska bilar volga.
 • Swedbank kommersiella fastigheter göteborg.
 • Pokemon go stockholm 2017.
 • Wie sieht eine scheide mit 14 aus.
 • Thanksgiving food list.
 • Androgen effekt.
 • Mönster leggings vuxen.
 • Aktiv vulkan i tyrrenska havet.
 • Karlsgatan västerås.
 • Patellofemoralt smärtsyndrom knäskydd.
 • Polardag.
 • Hur motiverade hitlers tyskland utrensningen av den judiska delen av befolkningen.
 • Coaxial watch.
 • 3 zimmer wohnung kassel wehlheiden.
 • Olja vinäger spray.
 • Ferry to france.
 • Rjukan by.
 • Victoria seychellerna.
 • Miike snow animal lyrics.
 • Får utlänningar köpa hus i sverige.
 • Locka kort hår.