Home

Matens miljöpåverkan

Svensk mat- och miljöinformation tar upp problemen med matens miljöpåverkan och lyfter fram åtgärder för hållbar matproduktion ur ett globalt systemperspektiv. Vi vill särskilt peka på vikten av att vidta rätt åtgärder för att minska den personliga eller Sveriges negativa miljöpåverkan från matkonsumtion, så att man inte flyttar problemet till någon annan eller någon annanstans Matens miljöpåverkan av Johan Tenfalk Livsmedelsindustrin står ungefär för 25 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett av de största problemen är jordbruket, där köttproduktionen står för lika stora utsläpp av växthusgaser som den samlade transportsektorn En del mat har stor miljöpåverkan medan andra har mindre, därför är våra val av livsmedel mycket viktiga. Frukt och grönt Välj gärna svenskodlade frukter och grönsaker i förstahand eftersom dessa överlag odlas med mindre bekämpningsmedel än i de flesta andra länder

Maten miljöpåverkan - Svensk mat- och miljöinformatio

Matens miljöpåverkan - Matdagboke

 1. Hållbar mat för alla. Att äta är livsviktigt, lustfyllt och gott - men idag äter vi inte hållbart. Med en kost mer anpassad för vår planet skulle alla bli vinnare - naturen, djuren, andra människor och vi själva. WWF arbetar med matfrågan på flera nivåer i Sverige
 2. Den globala kött- och mejeriproduktionen påverkar klimatet och miljön. Vi svarar på de vanligaste frågorna kring kött, vegetarisk och växtbaserad mat, miljö och klimat
 3. Projektet Kostvalets betydelse för matens miljöpåverkan - en metod för att utvärdera olika kostvanor ur både miljö- och hälsoperspektiv pågår under 2012. Våra livsmedelsval påverkar både miljön och vår hälsa
 4. Matens påverkan på miljön, klimatet och hälsan Ekologisk mat, Miljö- och Klimatmärkningar av mat Matsvinn i hemmet och i samhället Kemiska ämnen (naturliga och onaturliga) i livsmedel Konkreta tips om vad vi kan göra i vår vardag med våra matvanor för att bidra till en mer hållbar framtid Konsten att förändra sitt matbeteend
 5. Mat-klimat-listan version 1.0 bedöms vara tillämpbar under 2012 och 2013, varefter en utvärdering bör ske. Både kategorier och siffror kan komma att ändras i senare versioner då ny kunskap framkommer. Genom att listan versionshanteras ges användare av listan en möjlighet at

Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverkar vår miljö, rapporterar SR:s Vetenskapsradion. Kartläggningen, som baseras på en sammanställning av en stor mängd tidigare forskning, omfattar över 38 000 lantbruk i mer än 123 länder Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning (ex. av Öster-sjön), försurning (ex. av skogsmark), ekotoxicitet (spridning av giftiga ämnen) och biolo Nya studier avslöjar matens miljöpåverkan. 1 november, 2018 Livsmedel Svensk matkonsumtion orsakar stor miljöpåverkan utomlands för alla typer av miljö-och hälsopåverkan, i synnerhet kemikalieanvändningen. Så sammanfattas en av de största studierna av hur och var miljöpåverkans uppstår av vad vi äter i Sverige

Matens miljöpåverkan - Så äter du mer klimatsmart Kurera

 1. skas miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen. * Enligt Riksmaten - vuxna 2010-2011. Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och chark per år
 2. Ät miljövänlig mat. Maten vi äter påverkar planeten på många sätt. Här får du tips på hur du kan äta miljösmart och hälsosam mat, något som faktiskt oftast går hand i hand
 3. ska matsvinnet. Men vilken mat går bra att frysa in och hur går man bäst tillväga? Vi reder ut hur du bäst fryser in olika varor, hur länge maten håller i frysen och om den behåller sina egenskaper efter att ha varit fryst
 4. Idag innehåller de nordiska näringsrekommendationerna ett kapitel om matens miljöpåverkan (16) och de svenska kostråden är utformade för att vara hållbara både för hälsa och miljö (17). Sverige ligger i framkant, som ett av få länder i världen med officiella kostråd som inkluderar miljömässig hållbarhet (18)

Hållbara matvanor ur hälso- och miljöperspektiv. Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Vår ambition är att koppla samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan för att ge en mer heltäckande bild av hållbar livsmedelskonsumtion Nödvändiga Dessa kakor går inte att välja bort. De behövs för att hemsidan över huvud taget ska fungera. Statistik För att vi ska kunna förbättra hemsidans funktionalitet och uppbyggnad, baserat på hur hemsidan används Ris utgör basfödan för en stor del av världens befolkning och är rik på både protein och kolhydrater. Problemet är att i princip allt ris som odlas idag kräver odling i bassänger med långsamt rinnande vatten. Dessa bassänger gör att växtdelar bryts ner i en syrefattig miljö under vatten. Vid ned Sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja) Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverkar vår miljö, rapporterar SR.

Matkalkylatorn - Världsnaturfonden WW

 1. 1 Matens miljöpåverkan - bra att veta för dig som arbetar i offentliga kök Katarina Nilsson, Jordbruk och Livsmedel RISE Göteborg 13 februari 201
 2. ska? Relaterad statistik. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Naturvårdsverket om transportplanering. Referat från vetenskaplig hearing om samband mellan infrastrukturplanering, klimat och hållbara transporter (pdf 782 kB
 3. WWF:s Vegoguide - så väljer du hållbar och klimatsmart mat; En tredjedel av all mat slängs i soporna; Ett stort hål har hittats i Estonia; 50-gränsen höjs till 500 för restauranger - i vissa fall; Här får eleverna inte gå i mjukisbyxor; Sörmland: Politiker i Strängnäs ber barn om expertråd; Preem ska inte bygga ut i Lyseki
 4. Kartläggning visar matens miljöpåverkan TT Studien visar att det är svårt att välja ett miljömässigt bra matval då en och samma produkt kan ha väldigt olika miljöpåverkan beroende på.
 5. Matens miljöpåverkan kan öka mellan 50 till 90 procent fram till 2050, enligt forskarna. Foto: Bertil Ericson / T
 6. Årligen slängs 1,3 ton mat i Sverige, en stor del av detta står de svenska hushållen för, som årligen slänger 710 000 ton mat. Matsvinnet i Sverige står för 500 000 ton växthusgaser, det motsvarar ungefär lika mycket gas som 200 000 bilar släpper ut per år

Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverka

om matens miljöpåverkan skiljer sig åt mellan kön samt de olika skolorna. Slutligen är syftet även att undersöka om lärandemålen är tillräckliga för att göra det möjligt för eleverna att göra miljömedvetna val om mat. Enkäter med frågor om matens miljöpåverkan delades ut til MILJÖFAKTA:: En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten vi äter och slänger. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Tänk i första hand lokalt, småskaligt, i säsong och mer vegetabilier Resultaten visade att eleverna har relativt goda kunskaper om matens miljöpåverkan. De kunskaper som skulle kunna utvecklas hos eleverna är kunskaper om ekologiska miljömärkningar, olika köttsorters miljöpåverkan samt kunskaper om vad i livsmedelssystemet som står för den största delen av matens totala miljöpåverkan LÄSARBILD. Vegetarisk veckodag för miljön. På Storsjöskolan i Holmsund har man en vegetarisk dag i veckan. De har även en vegetarisk maträtt varje dag, som alltid står först på matsedeln Svensk mat- och miljöinformations årsmöte sker söndagen den 26 april 2020 kl. 13.00 via Zoom. Preliminär sluttid för mötet är 15.00, men kan komma att ändras efter motionstidens slut. Webbmöte

miljöpåverkan för havredrycken än för mjölken. Men Rikard och Oatly vill veta animaliska livsmedel beror på att just matens miljöpåverkan är mitt forskningsområde. Det är viktigt att diskussioner kring framtida livsmedelssystem vilar på en god empirisk grund Kartläggning visar matens miljöpåverkan. Kartläggning visar matens miljöpåverkan. 1 juni 2018 07:55. Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna

Mat, klimat och miljö - Naturskyddsföreningen i skola

Matens miljöpåverkan Outi Kilkki 2017-04-03T16:24:38+01:00 Datum: 6 december kl. 8.30-12 Maten vi äter står för en tredjedel av utsläppen som påverkar klimatet Maten påverkar miljön. Produktion av mat påverkar miljön på olika sätt. En del mat har stor påverkan på miljön, en del har mindre. Varje gång mat produceras används naturens resurser. Maten påverkar också miljön genom övergödning, utfiskning, användning av växtskyddsmedel med mera De stora utsläppen kommer från vårt omättliga behov av energi. Trafiken står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen från fossila bränslen, och andelen ökar. Men också i vår vardag kan vi bidra till att minska utsläppen: när vi handlar mat och när vi reser

 1. ska påverkan. Projektet undersöker metodiker för att mäta flera miljöaspekter för att få en totalbild av jordbrukets och matens miljöprestanda
 2. Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska. Flaskvattnet transporteras långt, vilket ger en onödig miljöpåverkan. I Sverige har vi nyttigt, bra vatten i kranen. Välj en produkt med så lite onödig förpackning som möjligt. Avfall. Lämna gamla och överblivna mediciner till Apoteke
 3. Matens miljöpåverkan - konstgödsel På grund av bristen på systemperspektiv är de livscykelanalyser som jämför ekologisk och konventionell odling tämligen meningslösa. Detsamma gäller jämförelser mellan lokal mat och internationella matleveranser och mellan vegansk kost och blandkost
 4. Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverkar vår miljö, rapporterar SR:s Vetenskapsradion.. Kartläggningen, som baseras på en sammanställning av en stor mängd tidigare forskning, omfattar över 38 000 lantbruk i mer än 123 länder
 5. Kartläggning visar matens miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverkar vår miljö, rapporterar SR:s Vetenskapsradion. Kartläggningen, som baseras på en sammanställning

Matens miljöpåverkan - Nyligen hörde vi om förslaget till köttskatten på grund utav köttets miljöpåverkan. Men hur påverkar andra livsmedel miljön Olika recept kommer därför att ha olika stor miljöpåverkan så du kan välja vad som passar dig bäst. Vi graderar alla recept som har märkts med det gröna lövet från Bra till Bäst med hjälp av +. När du lagar mat enligt Findus klimatsmarta recept gör du ett bra val! Här hittar du våra klimatberäknade recept för grönare matlagning innebär att undvika att slänga mat. Miljömåltiden gör att vi minskar matens miljöpåverkan. Göteborgs Stad serverar cirka 19 miljoner måltider i skola, vård, omsorg, konferensverksamhet, evenemang och vid representation. Om alla dessa var miljömåltider skulle vi närma oss att nå flera av våra tolv miljömål

10 miljarder mat produceras varje år, 1/3 av allt slängs och klassas som matsvinn. Läs mer om matsvinn och miljöpåverkan här Mat på hållbar väg är en del i WWFs hållbarhets- och klimatarbete. Denna handledning är riktat till lärare och elever i åk F­9. Materialet består av en faktadel samt övningar. Övningarna berör mat på olika sätt, i alla delar av produktionskedjan från jor Miljö & Hälsa : Här hittar du förklaringar till näringskommentarer och näringsrekommendationer samt en kort presentation av olika dieter. Du får också information om matens miljöpåverkan; energi, klimat, biologisk mångfald mm

Trädgården Jorden: Matens miljöpåverkan - konstgödsel

Kartläggning visar matens miljöpåverkan G

 1. Under torsdagen presenterar Naturvårdsverket en kartläggning över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar. Rapporten som är den mest omfattande hittills bygger på datamodellen Prince och är framtagen av forskare från bland annat KTH, Chalmers, Stockholm Environment Institute och Statistiska Centralbyrån
 2. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu
 3. Matens miljöpåverkan - kyla Kylning och frysning uppstod för att kunna bevara mat bättre, och det råder ingen tvekan om att tillgång på kyla ökar möjligheten att lagra mat. Samtidigt har tillgång på denna teknik kraftigt ökat försäljningen av livsmedel som kräver kylteknik

Matens miljöpåverkan. Arrangemang. Arrangemanget har redan varit. 27 mars onsdag 2019. 27 mars onsdag 2019. 2019-03-27 till 2019-03-27. Plats Söderfors bibliotek med FN:s globala hållbarhetsmål och de planetära gränser vi måste undvika att överstiga? Per-Anders Jande, Svensk mat- och miljöinformation (SMMI), förklarar och. För miljöns, hälsans och djurens skull. Vegonorm. Vegonorm är en kampanj med målet att vända på köttnormen och arbeta för att vegomat ska vara standard på skolor, äldreboenden, sjukhus, arbetsplatser och i våra hem Måltider som serveras i kommunens kök och serveringar ska vara en stund att se fram emot! Vi lagar maten från grunden med bra råvaror och vi arbetar för att minska matens klimat- och miljöpåverkan. Vi skapar måltider som gör skillnad Kritik mot utredningen om hästens miljöpåverkan Det rekommenderas att hästnäringen ses över ytterligare, något som fått mycket kritik. -Om det är så att mocka rasthagar är en vettig åtgärd, ska man helt förutsättningslöst diskutera vilken metod som är mest lämpad för att få det gjort, säger Markus Hoffman, LRF:s mark- och vattenexpert om förslagen i utredningen

Rockström: Måste prata om matens miljöpåverkan Det säger professor Johan Rockström i en intervju med Dagens Nyheter. - Vi bråkar om det fossila och kolkraftverk, men få människor vet om att jordbruket står för 30 procent av klimatpåverkan Åtgärdsförslagen för att minska matens påverkan på miljön och klimatet är en del av en större undersökning som nyligen genomförts av IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding. Anna Hessle, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) håller med om åtgärderna som toppar restaurangchefernas lista är viktiga åtgärder för att minska matens klimat- och miljöpåverkan

Saltås Verktygslåda för en bättre värld | Saltå Kvarn

Elinor Hallström. (2010). Maten och dess miljöpåverkan. Miljö‐ och energisystem. LTH 1 Introduktion Matens påverkan på miljön har i allt större grad börjat uppmärksammas i Sverige och runtom i världen. I Sverige upattas livsmedelsproduktionen stå för ca häften av övergödningen, e Maten som vi äter kan vara en starkt bidragande orsak till växthuseffekten, övergödning, spridning av gifter i naturen och annan negativ miljöpåverkan. Men det finns mycket man kan göra för att minska matens negativa miljöpåverkan. Ät mindre mängd kött eller uteslut kött helt och hållet. Kasta så lite mat som möjligt

Matens Pris: Dieten som skadar planeten 30 augusti 2011 klVegomyten | frivillig enkelhetEkoreportrar blev årets miljöjournalister - Dagens MediaRädda Östersjön | Saltå KvarnHållbarhet för hälsanMatsmart - Vårgårda kommun
 • Radio vega telefonnummer.
 • Ios 11 battery drain.
 • Siffror i text.
 • Cubason tanzschule heilbronn.
 • Hyra konsertlokal göteborg.
 • Vita kanter på instagram.
 • Forza 7 pc buy.
 • Konstant förkyld och trött.
 • What is the best country in the world 2017.
 • Fästisar windows 7.
 • Hur kommunicerade man på 1800 talet.
 • Baspaket billjud.
 • Dropbox photo album.
 • Vad består ett samhälle av.
 • Y8 run 1.
 • Ånginsats ica.
 • Cliparts baby kostenlos.
 • Sänggavel 210.
 • Expo 2020.
 • Godtrosförvärvslagen riksdagen.
 • 60 talet mat.
 • Linak sverige.
 • Patellofemoralt smärtsyndrom knäskydd.
 • Tamir rice.
 • Sellpy tradera.
 • Neumarkt in der oberpfalz plz.
 • Horsemanship från grunden del 1.
 • Flüssiggas online.
 • Mercedes cup 2017 spielplan.
 • Hierapolis turkiet.
 • Eriksöre camping öppettider.
 • Utskott förkortning.
 • Amigo bravo 12 250 g.
 • Färgpsykologi grön.
 • Ü30 gewandhaus 2018.
 • Billboard hot 100 2013.
 • Christian serratos child.
 • Begagnade stolar stockholm.
 • Hold the line lyrics.
 • Marine traffic live.
 • Hvordan fylle ut budskjema egenkapital.