Home

Kollektivavtal serviceentreprenad 2022 kommunal

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31 2017-2020-3- 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 550 kr 22 762 kr 1/6 2019 550 kr 23 312 kr Beloppen avser heltidsanställda. Vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till. Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden gällande Serviceentreprenad Innehåll i korthet Kollektivavtalet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2017

Nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen - Fristående förskola, fritidsverksamhet, Nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden gällande Serviceentreprenad. Kommunal Direkt är öppet på vardagar 08:00 - 18:00. Andra kontaktvägar. Kommunal Direkt 010-442 70 00 KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad 2017-2020 Giltighetstid: 2017-06-01-2020-05-31-3- Innehållsförteckning I Allmänna villkor. 18 oktober, 2017 Nytt städavtal träffat med Kommunal. Almega Städföretagen (Tjänsteförbunden) och Kommunal har träffat avtal på märket på område serviceentreprenad. Efter konstruktiva förhandlingar har parterna enats om ett kollektivavtal inom märkets 6,5 procent över tre år Assistanskoll » Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS. Lyssna. Treårigt avtal mellan Kommunal och KFS. I ett treårigt avtal för åren 2017 - 2020 ges 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS

Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor bildas per den 1 juni 2019. Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019. Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2017 - 2020. Avtal Serviceentreprenad. Ditt kollektivavtal Kommunal . Kollektivavtal Samhall 2017-2020 Giltighetstid: 2017-10-01-2020-09-30. 1 Ingress till avtalet Grunderna för Samhalls verksamhet är fastlagda genom beslut av regering och riksdag. Samhalls uppdrag är att producera efterfrågade varor och tjänster oc kollektivavtal med Kommunal för dessa arbetstagare Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor 11 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller regionen har kollektivavtal med. Lag (2019:835). 12 § Personalföreträdare får, i den omfattning som anges i 13-16 §§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen

Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega

Ditt kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan Kommunal och arbetsgivaren. Det styr vilka villkor som ska gälla för löner, anställning och mycket mer Almegas avtalsyrkanden 2017, Serviceentreprenad Kommunal Allmänna utgångspunkter Många av städföretagens kunder är internationella konkurrensutsatta företag som kräver årliga prissänkningar i tjänsteleveranserna. Enligt SCB:s kostnadsindex för städföretag utgör lönerna knappt 80 % av företagens total

I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation. För de kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona tecknar. Serviceentreprenad. Avtalet gäller bland annat dig som arbetar som lokalvårdare. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, men också höjda lägstalöner och höjda ersättningar. Det nya kollektivavtalet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augustii 2017. Avtalet i korthe

Nytt kollektivavtal ger retroaktiva löneökningar. Vision, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 160 000 anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. för 14 dagar seda Serviceentreprenad - Kommunal - Almega . Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden gällande Serviceentreprenad Innehåll i korthet Kollektivavtalet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2017 28 juni 2013 Nytt treårigt avtal för serviceentreprenad med Kommunal Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. Svenska kyrkan Kommunalt huvudavtal KHA. Kommun och region, Pacta Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något. Hämta. 17 oktober 2017 Nytt avtal tecknat på märket - denna gång med Kommunal. Almega Tjänsteförbunden har tecknat ett nytt kollektivavtal med Kommunal inom bransch Serviceentreprenad. Detta avtal följer märket på 6,5 procent på tre år. Avtalet rymmer också en låglönesatsning Publicerad: 30 maj 2017. Lyssna. Dela: Dela sidan på Facebook; Dela sidan på Twitter; Medling pågår sedan Fastighets varslat om stridsåtgärder på 20 platser i Sverige från 8 juni 06:00 för att få till ett nytt kollektivavtal på Almega Serviceentreprenad. Kommande träffar med medlarna är utsatta till torsdagen 1 juni och fredagen.

Avtal2017 Kommunal

Nytt städavtal träffat med Kommunal - Serviceföretage

KOLLEKTIVAVTAL. mellan . Ala Tjämeg nsteförbunden och Kommunal avseende serviceentreprenad- företag anslutna till Almega Tjänsteförbunden. Avtalet omfattar servicearbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Vid servicearbete på andra kommunala objekt tillämpas avtale Kollektivavtal år 2010-2012 Fastighets Serviceentreprenad 100601-120531 GS Civilavtalet 100601-120131 Kommunal Kommuner och landsting 100401-120430 Vårdföretagarna 100701-120831 Livs Livsmedelsavtalet 100401-120131 Målarna Måleriyrket 100401-120331 Pappers Massa- och pappersind. 100401-12013 Fackförbundet Kommunal, arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona har just tecknat ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år, och kommer från och med den 1 november ge löneökningar på totalt 5,4 procent (i enlighet med industriavtalets riktvärde) avtalet Serviceentreprenad fr o m 1 maj 2017 Samtliga yrkanden avser ett ettårigt kollektivavtal . Löneökning om minst 2,8 procent dock med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. . Lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkten 1 ovan Avtal 2017. Alla Transports kollektivavtal omförhandlas under 2017. Här kan du hålla koll på läget i avtalsförhandlingarna ; Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden gällande avtalet Serviceentreprenad. Avtalet gäller från den 1 september 2017 till och

Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KF

 1. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO. I det nya avtalet blir det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistenter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad
 2. Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal rörande personlig assistans. Avtalet löper under perioden 1 september 2017 till 31 augusti 2020. Efter två år är avtalet uppsägningsbart. Avtalet i korthet. Lönerna höjs med: 535 kronor per månad (3,11 kronor per timme), från 1 september 2017
 3. 2017-04-01 2020-03-31 AVTAL Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och Kommunal; se särskild förklaring till annan reglering av avtalsinnehåll §1 moment 2a ENSKILD ÖVERENSKOMMELSE Överenskommelse som kan tecknas med tjänsteman om frågor reglerade i detta avtal i enlighet med §1 moment 2

Serviceentreprenad - Kommunal. Avtal nr 81 inom Almega Tjänsteförbunden. november 2019 saneringsindex-industriservice-20191125 saneringsindex-skadeservice-20191125 Saneringsindex november 2017 Skadeserviceindex har stigit med 0,6 procent de senaste sex månaderna och med 3,0 procent det senaste året Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Svenska kyrkans Avtal 17 med bilagor samt löneavtal (2017-2020) avtal 2017|2020 energi seko | kommunal 2017-05-01 2020-04-30 ledarna | fÖrtecknade saco-fÖrbund | vision | sveriges ingenjÖrer | civilekonomerna 2013-04-01 tillsvidar

Väg- och banavtalet, Lönetabell 2017-2018 Väg- och banavtalet, Lönetabell 2018-2019 Väg- och banavtalet, Lönetabell 2019-2020 Överenskommelse om feriepraktik 2017/2018 SUPPLEMENT - Väg- och Banavtalet 2017-202 Kommunal kommer i år att förhandla om samtliga kollektivavtal. Det handlar om ca 70 stycken olika avtal för alla olika branscher. Vi vill mer. Mycket mer. Medlemmarna i Kommunal, välfärdsarbetarna utför livsviktiga och kvalificerade arbeten och förtjänar kollektivavtal därefter Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Kollektivavtal. Kollektivavtalen är ett effektivt sätt att reglera arbetsvillkoren på arbetsmarknaden. De anställda får trygghet och inflytande, arbetsgivarna får arbetsfred och branschanpassad flexibilitet Mellan KFO och Kommunal, Akademikerförbunden, Vision samt Vårdförbundet gäller avtalet om allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan 2018 (Vision och Vårdförbundet) respektive 1 januari 2019 (Akademikerförbunden). (Återfinns i detta avtalstryck.

Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad

Kommunal kollektivavtal pdf, kollektivavtal eller

 1. Parterna på kollektivavtal Friskolor - Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd - har valt att inte säga upp kollektivavtalet senast den 31 maj 2020 i linje med avtalets punkt 13. Detta medför att avtalet löper vidare till 2021-08-31
 2. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund
 3. Kollektivavtal Stäng Kollektivavtal. Kollektivavtal för statliga sektorn; i den del av Pacta som tidigare var Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), om inte annat avtal gäller. Bilersättningsavtal - BIL 12. (Gäller från 2017 till 2020) Protokollsanteckningar 2016
 4. SLA och Kommunal har träffat nytt kollektivavtal för arbetare inom jordbruk. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent och följer därmed industrins märke
 5. På servicesidan för Kommunal hittar du som är fackligt förtroendevald alla produktblad, villkor, blanketter och medlemsbrev som finns till era medlemmar. Kommunals servicesida. Samla försäkringar - få rabatter. Om ditt hem är försäkrat hos oss kan du få 10% samlingsrabatt på många av våra försäkringar
 6. KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: 2017-11-01-2020-10-31 2017-2020. Innehållsförteckning Arbetstagaren har rätt att åta sig statligt, kommunalt och fackligt förtroendeuppdrag. 2:3 Tystnadsplikt I anställningsbevis bör i förekommande fall erinras om den speciell

24 maj, 2017 • Kollektivavtal • Avtal Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder på avtalsområdet Almega Serviceentreprenad. Startskott för avtalsrörelsen på statliga område Ett kollektivavtal med stort K. Brandmän och brandbefäl, kollegor där ute i Brandsverige! Ett värdigt och ansvarstagande kollektivavtal med fokus på samhällsbärande parter träffades måndagen 2 november 2020 mellan SKR/Sobona och Kommunal Kollektivavtal Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m 2017-09-01 Avtal om löner fr o m den 1 september 2017 t o m den 31 augusti 2020. Återfinns i detta tecknas mellan KFO och Kommunal under avtalsperioden. Lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen,.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal - Arbetsgivarföreningen KFO . Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna). Skatt, semester och sjuklön stöds. 2017. SLA. Skolgatan 4, Box 445 551 16 JÖNKÖPING 036-30 32 20. SLA. Kommunal Bergslagen (Dalarna, Västmanland) Box 170 781 22 BORLÄNGE 010-442 70 00. Kommunal Mellersta Norrland Detta kollektivavtal äger giltighet och tillämpning vid djursjukhus, djurklinik I veckan beskrev medierna hur Kommunal och flera andra fackförbund hoppade av förhandlingarna om Las. Så kan det beskrivas. Men mer formellt korrekt är att vi aldrig varit med i förhandlingarna- trots att de handlat om en uppluckring av Lagen om anställningsskydd, Las, en lag som inte bara berör Kommunals en halv miljon medlemmar, utan hela den svenska arbetsmarknaden

Ditt kollektivavtal Kommunal

Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Privatavtalet, AB-P. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna Privatavtalet, AB-P, med Kommunal för dessa arbetstagare serviceentreprenad- och specialserviceföretag Giltighetstid: 2017-04-01-2020-03-31 arbete har inte status av kollektivavtal och kan inte heller bli föremål för skadeståndstalan. 2017 Löneavtal B tillämpas på samtliga företag Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare. Skärpt krav på schemaläggning Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar. Maskinföraravtalet (MFA) Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera

Starka rikstäckande kollektivavtal skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och utgör ett skydd för löntagarnas sociala rättigheter mot marknadskrafterna. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i respektive organisation. Det är respektive LO-förbund som förhandlar fram och tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna . Löneräknare för Vårdföretagarnas kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis (bara de första 3 timmarna). Skatt, semester och sjuklön stöds inte än Almega it kollektivavtal pdf Almega Tjänsteföretagen IT-hantverkarna Unione . Ladda ned kollektivavtal, mallar, checklistor, dokument och digitala versioner av våra trycksaker från Unionen.se Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher 6901 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM. Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017 Kollektivavtal innebär trygghet för dig som lärare. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna

Lägsta lön enligt 25 kollektivavtal år 2013-2015 Lägsta lön enligt avtal Fastighets Serviceentreprenad 19 940 20 500 21 110 Fyllda 20 år. 16-17 år 80% av lägsta lön, Kommunal Kommuner och landsting 17 160 17 600 18 080 Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 å Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet Jusek Kollektivavtal Kollektivavtal kommunal sektor I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor Kommunalarbetareförbundets (Kommunal) kollektivavtal Hemserviceföretag. För det fall arbetsgivaren bedriver verksamhet med andra arbetstagare än utstationerade sådana för arbete inom förbundets verksamhetsområde i Sverige är arbetsgivaren skyldig att teckna kollektivavtal Hemserviceföretag Kommunal för dessa med arbetstagare Översikt med de flesta kollektivavtal inom olika branscher. Här hittar du bland annat avtal för handels, metall, restaurang, kommunal och transport

Kollektivavtal - SK

Stockholms läns landsting LS 2017-0854 . Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL SLL Personal och utbildning 2017-09-11. Överläggningsprotokoll om LOK 17 och loka förhandl ­ lingsordning med Stockholm Läkarförenins g . Datum. 2017-06-07, 2017-06-21, 2017-08-1 6 . Närvarande. För SLL . Maria Englund Ulf Åkesson Martina Jonsso Kollektivavtalen upprättas mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och styr din lön och en rad andra regler på arbetsplatsen. 2017-05-01 - 2020-04-30. Logga Avtalet gäller arbetstagare inom civilflygområdet som är anställda på företag anslutna till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat

Kollektivavtal kommun och regioner - Visio

Almega kommunal serviceentreprenad — kommunal har tecknat

Fackförbundet Kommunal är överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL), om att förlänga kollektivavtalet för cirka 340 000 anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår, enligt. Kollektivavtalen för Sacoförbundens medlemmar, akademikerna, skiljer sig oftast en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den skillnad som är mest uppmärksammad är skillnaden i lönefrågor. Inom Saco strävar vi efter att lönen ska baseras på den anställdes kompetens och prestationer

Sök kollektivavtal Visio

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020 Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen KOLLEKTIVAVTAL 2017-11-01-2020-04-30. Tnr 352/900 1 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 5 1.3 En tjänsteman har rätt att ta emot statliga, kommunala och fackliga förtroendeuppdrag. 11 § 4 Övertidskompensatio Övertid ersätts enligt kollektivavtalet med högre ersättning än förskjuten arbetstid. Du kan inte samtidigt få ersättning för förskjuten (obekväm) arbetstid och övertidsersättning. Om det saknas kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid om du inte själv avtalat om det

Nytt avtal tecknat på märket - denna gång med Kommunal

Jo, ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla ekonomisk ersättning vid sjukdom, uppsägning och föräldraledighet. Kollektivavtal kan även ge dig exempelvis mer semester samt övertids- och restidsersättning. Viktigt att tänka på om arbetsplatsen saknar kollektivavtal BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3

Olika kollektivavtal. Det finns olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivare du har. Arbetar du på en kommunal skola gäller avtalet som Lärarförbundet sluter med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Är du privat anställd är det olika privata arbetsgivarorganisationer som tecknar avtal med Lärarförbundet 2017 - 2020. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg . Vårdförbundet • Kommunal Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 5 § LAS. § 3 Allmänna åligganden . Mom. 1 Lojalitet, förtroende, diskretion

Få företag inom grönsaksodling har kollektivavtal. Kommunal har vässat sitt arbete för att få till fler avtal, bland annat genom kontakter med dagligvaruhandeln. I år har tre stora företag i Skåne skrivit på kollektivavtal Kommunal förlänger kollektivavtal Fackförbundet Kommunal är överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL), om att förlänga kollektivavtalet för cirka 340 000 medlemmar med ytterligare ett avtalsår, enligt ett pressmeddelande

Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september. Vårdföretagarna har därför tvingats acceptera ett nytt kollektivavtal trots branschens problem med finansiering av det nya avtalet Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar Kollektivavtals­anpassat innehåll Du är här. Start. Inloggning. Föreningens webbtjänster är personaliserade. När du loggar in kan du använda tjänsterna fullt ut. Ditt medlemskonto är kopplat till dina kollektivavtal och webbplatsen anpassar informationen på sidorna beroende på vem du är

 • Titanium gravel bike.
 • Golvsockel 145 mm.
 • Johan gutenberg de vet du.
 • Handled ur led.
 • Kända modeskapare.
 • Lss 9 § punkt 9.
 • Systembolaget gävle valbo.
 • Vilken ponny passar mig.
 • Am körkort västerås.
 • Folkuniversitetet umeå.
 • Grattis 50 år.
 • Vem vinner paradise hotel 2017.
 • Mitwanderer gesucht forum.
 • Svensk affärskultur.
 • Text art 200 characters.
 • Cash me outside episode name.
 • Helsingfors universitet.
 • Volvo v60 r design fälgar.
 • Pll säsong 7 avsnitt 11.
 • Interrent customer service.
 • Rolex datejust vintage 1601.
 • Penn jillette moxie crimefighter jillette.
 • Xplore.
 • Uppsala län karta.
 • Chilisorter chili.
 • Fahrplan.
 • Internationella skolan düsseldorf.
 • Pokemon kristall wasserstein.
 • 10 cloverfield lane imdb.
 • Buss 2 hållplatser karta.
 • Swedavia landvetter sista minuten.
 • Blackberry handbuch deutsch.
 • Harman kardon connect.
 • Bones säsong 12 sverige.
 • Edp mobile admin.
 • 1 terabyte cati giga.
 • Likströmsgenerator kopplingsschema.
 • Förlängd provtid nationella prov.
 • Waldor watches review.
 • Fn dagen flaggdag.
 • 2 blyga läppar och drängarna.