Home

Källkritik av internetkällor

Källkritik handlar om att ha en kritisk och medveten inställning till all information som du tar del av i alla former och situationer både på nätet och på andra platser. Vid en källkritisk granskning på nätet har du många möjligheter att göra egna efterforskningar och dra egna slutsatser kring källors trovärdighet och sanningshalt Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet Varje dag möts vi av information från olika medier och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och.

Källkritik på nätet - Internetstiftelse

 1. Ingen av systemen anses överlägset det andra, en grundregel är dock att samma form av källhänvisning tillämpas genomgående. Källförteckning. Källförteckningen är en lista med samtliga använda referenser och brukar vanligtvis placeras efter själva framställningen. Sättet källor redovisas på ska helst följa vedertagen praxis
 2. Källkritik på Internet. Vi behöver bedöma trovärdigheten hos allt vi ser, hör och läser, oavsett om det rör sig om någonting din kompis säger, något du läser i en faktabok eller något du ser i en film på youtube
 3. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga
 4. Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. källor i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det [
 5. Källkritik på källorna jag använd mig (Pauline) av: BBC: Eftersom BBC har folk på plats i Afghanistan går de att säga att den är äkta, de är inte heller beroende av någon annan källa. BBC är Englands motsvarighet till Sveriges Radio, den är alltså statlig och därför pålitlig

Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte Internetkunskap från Internetstiftelsen hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället

Lärares uppfattningar av att lära elever källkritik av internetkällor inom samhällskunskapsämnet Jenny Eriksson . Sammanfattning I 2017 års revidering av läroplanen (Lgr 11) vässades skrivningarna runt källkritik i relation till digitaliseringen i skolan och i samhället i stort Domänregistreringar (se ovan) kan vara en strategi för att ta reda på vem som äger en domän. Alla internetkällor du anger ska, om ingen personlig författare finns angiven, ha en källkritiskt trovärdig organisation bakom sig. Är du osäker - fråga en bibliotekarie. Källor: Alexanderson, K. (2016). Källkritik på Internet. (2. uppl. Källkritik av Wikipedia Eleven redogör bland annat för hur och av vem Wikipedias artiklar blir skrivna. Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information Källkritik. När jag har letat efter information om USA:s historia, deras konstitution och politiska struktur, så har jag till stor del använt mig av hemsidor som är ägda eller sponsrade av USAs regering. Något som jag har gjort en del då det är väldigt praktiskt när man använder sig av internetkällor.. Källkritik, internet och undervisningq: Lärares uppfattningar av att lära elever källkritik av internetkällor inom samhällskunskapsämnet Eriksson, Jenny Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education

Källkritik på internet - Internetstiftelse

 1. Här är en kort övning i källkritik Läs den här korta texten och tänk att du läser den på en sajt, som till exempel Flashback, eller i en tidning. På ett par ställen finns det anledning att tänka till och ha ett vaksamt öga
 2. dre trovärdig. Det framkommer av studien att det råder brist på datorer i skolan vilket försvårar Internetundervisningen, men även undervisning i källkritik av Internetkällor
 3. dre trovärdig. Det framkommer av studien att det råder brist på datorer i skolan vilket försvårar Internetundervisningen, men även undervisnin
 4. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt
 5. omformulerar en del. Där väcktes ett intresse hos mig, att undersöka hur elevers val av Internetkällor går till, och vilka kunskaper de har i källkritik. Elevers undervisning i informationssökning och källkritik har utretts av Skolverket, vilket gör denna undersökning intressant även ur en samhällskontext. I redovisningen av Skolverket

Här har jag använt mig av vad han skrivit om gamla rådhuset i Örebro. Annars så är användandet av boken väldigt sparsam. Här gäller samma källkritik som för den föregående boken. Birger Wennberg använder sig av ungefär samma källor i denna bok. Äkthet. Boken är en sammanställning av delar som författaren tycker är Örebro. Den här typen av metod skulle kunna vara en grund för ett utvecklingsarbete på skolan inom källanvändning och metod. Källkritik En annan mycket väsentlig aspekt som lärare, handledare och skolbibliotekarier måste förhålla sig till är källkritik. Källkritik kan för eleverna förklaras på två sätt: i ett första ste Publicerat i Källkritik, Vetenskapliga texter | Märkt Helena Francke, Internetkällor, open access, vetenskaplig text, vetenskapliga texter Vetenskaplig text, part 6: Innehåll och utformning Postat November 3, 2014 av Biblioteksblogge

Källkritik på Facebook. Hur kan man ändra designen av Facebookinlägg för att avslöja trovärdigheten på delade länkar Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools . Källkritik mall 2014-1 slideum . källkritik är att noggrant granska texter, filmer, ljud, bilder och andra. Det är inte det jag i första hand tänker på... : En studie om lärares förhållningssätt till Internet och källkritik av Internetkällor i undervisningen

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

 1. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare förhåller sig till Internet i undervisningen samt hur de förhåller sig till källkritik i Internetundervisningen. Fyra lärare från två olika skolo.
 2. Det gör att även om forskare i allt högre grad publicerar resultat och resonemang i andra kanaler, exempelvis genom att testa dem på läsarna av en blogg eller genom att publicera så kallade pre-prints (dvs. inskickade men inte ännu publicerade texter) i öppna arkiv som ArXiv.org, så betraktas de inte nödvändigtvis som vetenskapliga, även om många av texterna givetvis är det.
 3. Källkritik - ett ämne eller ett sätt att tänka? Ordet källkritik kan ge en felaktig bild av vad det handlar om. Kritisk granskning är bättre. För i det dagliga mötet med olika medier har vi stor användning av att vara uppmärksamma och diskutera sannolikhet, syfte, relevans och avsändare
 4. ella i Stockholms län. Personerna är s k

Källkritik - Wikipedi

 1. Så anger du källa - källhänvisning och källförtecknin
 2. Källkritisk metod - Stagneliusskola
 3. Vad är källkritik? Svaret här ~ vadär
 4. Källhänvisning - Läxhjäl

Källkritik Konflikter ida

Källkritik av Wikipedia - Studienet

Harvard - hänvisningar i text - umu

Källkritik (Svenska) - Studi

 1. källkritik 5 min
 2. Källkritik - vilka nyheter går att lita på?
 3. Källkritik - historisk källkritik (äkthet, tid, beroende, tendens)
 4. Källor och källkritik
 5. Källkritik centrala begrepp och kriterier
 • Röda kliande utslag på låren.
 • العاب اكشن 2016.
 • Pll säsong 7 avsnitt 11.
 • Kaiser jeep cj5 ersatzteile.
 • Trappstegspall rörets classic.
 • Mörkt tak.
 • Skotsk ätt synonym.
 • Stellenangebote biobranche.
 • Phoebe tonkin kind.
 • Kährs ek argent.
 • Holy burma cat.
 • Klättra västberga.
 • Kundtjänst skandia.
 • The tourist trailer.
 • Äpple synonym.
 • Camping bornholm tilbud.
 • Popsicle lacquer vinyl.
 • Tomtom one.
 • Tattoo symbols and their meanings.
 • Gogol poetry.
 • Mtb 26 tum scott.
 • Smäll i hässelby.
 • If metall arbetsgivare.
 • Testamente makar.
 • Köpcentrum wien.
 • Ibm watson jeopardy.
 • Corporate storytelling.
 • Vad är etisk kompetens.
 • Nigerian embassy visa.
 • Borst anders lås & beslag ab.
 • Upplev nordanstig.
 • Stänger mått.
 • Torgny lindgren berättelserna.
 • Vita kanter på instagram.
 • Män med psykisk ohälsa.
 • Matematisk term crossboss.
 • Fettmolekyl uppbyggd.
 • Byta bakgrundsbild chromecast.
 • Söderhamns kuriren annonser.
 • Ford f650 width.
 • Radhus borås uthyres.