Home

Tillgodoräkna kurser lärarprogrammet uppsala

Detta gäller även den/de kurs/kurser som du vill ha tillgodoräknande inom ramen för lärarprogrammet. Lärarprogrammet ersätts av Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammen (se vänster marginal). Lärarprogrammet omfattar lägst 210 hp och högst 330 hp och leder till lärarexamen Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) är ett utbildningsprogram som inrättats av konsistoriet vid Uppsala universitet 2001-04-06. Programmet består av kurser inom tre integrerade områden - allmänt utbildningsområde (AUO), inriktningar och specialiseringar - som krävs för lärarexamen

Lärarprogrammet 210-330 hp - Fakulteten för

Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet Att tillgodoräkna delmoment av en kurs eller ett prov skiljer sig från att tillgodoräkna en hel kurs. När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen. Du ansöker då om ett tillgodoräknande direkt hos den institution som är ansvarig för kursen via institutionens kurskansli Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Med anledning av att Folkhälsomyndigheten den 20 oktober 2020 presenterade lokala råd gällande Covid-19 i Uppsala får vi just nu många frågor om VFU och vi vill därför lämna följande information. För pågående VFU-kurser:. Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens skola. Som lärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Ämneslärarprogrammet. Kompletterande lärarutbildning 90 H Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O

Utbildningsplan för Lärarprogrammet - Uppsala universite

 1. istration vid Uppsala universitet. Frågor om tillgodoräkning av utländska utbildningar mejlas till Om du har yrkeserfarenhet som motsvarar kursmålen i någon kurs i din utbildning har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig denna kurs. Det här ska du skicka med i din ansökan
 2. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud
 3. ator på kursen eller studierektorn vid den institution som ger kursen. Det är exa
 4. Begäran om att få tillgodoräkna sig naturvetenskapliga kurser från Uppsala universitet för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Beslut 2002-03-15 (reg.nr 41-54-02) Begäran om att få tillgodoräkna sig kurser i sociologi för delkurser i Specialpedagogik A vid Örebro universitet

Obligatoriska kurser. Doktorander som har genomgått kurser vid andra lärosäten som kan motsvara någon av de kurser som är obligatoriska vid Uppsala universitet kan få tillgodoräkna sig dem. Studierektor för kurserna på forskarnivå fattar beslut om tillgodoräknande 751 02 Uppsala. Studievägledning på Campus Gotland, Visby. Studenter som läser förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet på Campus Gotland kan även kontakta studievägledningen på Campus Gotland i Visby. Skriv ut Vill du kontakta oss? Fakulteten för utbildningsvetenskaper Juridiska institutionen Box 512 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA

Däremot kan du inte tillgodoräkna kurser på avancerad nivå som du inkluderat i din kandidatexamen om du senare läser ett masterprogram. På masterprogrammen får du läsa kurser på grundnivå upp till 30 hp. Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik startar på grundnivå och läser de två sista åren på avancerad nivå Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby. Några kurser har undervisning på andra orter i Sverige och utlandet. Välj ort där du vill studera. Med Flexibel menas att kursen inte har några obligatoriska fysiska träffar utan kan följas helt via internet

Det är meningen att de kurser du tenterat utomlands ska kunna tillgodoräknas i juristexamen vid Uppsala universitet. Utförlig information om vad som gäller för tillgodoräknande finns i vår Informationsbroschyr om utlandsstudier. Läs allt som står där om tillgodoräknande. Vi ger inte förhandsbesked om tillgodoräknande Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller moment inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du läst inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms. Den avancerade nivån består av 90 hp som ägnas åt två valfria kurser om totalt 45 hp, där den längre kursen ska vara ämnesövergripande och tematisk, en teoretisk fördjupningskurs i rättshistoria och allmän rättslära om 15 hp och ett avslutande examensarbete om 30 hp, med eller utan praktik I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem. Du hittar mer information om utlandsstudier här. 7 När du väl har antagits till programmet finns dock möjligheten att söka om tillgodoräknande av vissa kurser eller delar av kurser som kan tänkas motsvara kurser på Psykologprogrammet. Om jag läst psykologi A och B i Uppsala, kan jag börja på Psykologprogrammets termin 2 eller 3? Nej, det är inte möjligt

Mer information om kursen finns i kursplanen och på kurshemsidan. Aktuell kursplan och kurshemsida. Två kurstillfällen: Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet Uppsala. Självständigt arbete i landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet Uppsala. Kursledare. Åsa Ahrland, institutionen för. Behåll kontakten med Uppsala universitet . Planera din examen. Ibland räcker det inte med att visa upp resultatintyg från annat lärosäte utan de måste tillgodoräknas eller införas. För kurser tagna på utländskt universitet måste alltid tillgodoräknande göras I kursplanerna för de kurser du läst kan också finnas andra regler om vilka kurser som inte får tas med samtidigt i examen. Att ansöka om tillgodoräknande. För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till antingen ämneslärarprogrammet, lärarprogrammet 2001-2011 eller kombinationsprogrammet

Landskapsarkitet Uppsala Studentblogg. Sök. Huvudmeny. Hoppa till huvudinnehåll. Har man pluggat innan så kan man dock tillgodoräkna sig tidigare kurser, om det godkänns av studierektorn. Den kvot av poäng på grundläggande nivå som man får räkna in i sin master är nu 30hp Kurser som tenterats vid ett utländskt universitet kan tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. För att kunna tillgodoräkna dig kurser i nationalekonomi bör de ligga på en nivå som motsvarar Nationalekonomi B eller C. För kurser i nationalekonomi ansöker du om tillgodoräknande hos nationalekonomiska institutionen.Kontakta universitetslektor Stefan Eriksson

Det är detta ärendenummer Uppsala universitet kommer att behandla din ansökan under. Det finns tre olika typer av tillgodoräknanden: 1. Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs inom program. Beslut fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig direkt till ämnesansvarig institution. 2 Generellt gäller att kurser lästa vid ett annat svenskt universitet eller högskola inte behöver tillgodoräknas. (OBS, gäller ej kurser som ska ingå i yrkesexamen, t.ex. lärarprogrammet eller ett civilingenjörsprogram). Har du läst utomlands ska du ta kontakt med examensenheten vid Uppsala universitet för att få kurserna. En grundlärare undervisar i många olika ämnen och du kommer läsa mindre delar av din utbildning på IBG. Om du vill bli grundlärare på förskoleklass - åk 3 kommer du att läsa kursen: Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp i din utbildning. Detta görs under utbildningens femte termin, vilket är samma termin som du läser kursen. Utbytesverksamhet. Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.. I programmet för Nordplusutbyten kan nordiska studenter få ekonomiskt stöd för att läsa en del av sin utbildning vid ett annat universitet/högskola i Norden

Tillgodoräknande - Uppsala Universit

Undantaget är kurser som ges på avancerad nivå under termin 7. Vilka kurser ingår i socionomprogrammet i Uppsala? De kurser som ingår i socionomprogrammet finns listade i studieplanen med kurskod och länk till respektive kursplan. Jag har läst på annan ort tidigare kan jag tillgodoräkna det i programme Telefon: 018-471 1271 Postadress: Box 527, 751 20 Uppsala Leveransadress: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Thunbergsv 3G, 752 38 Uppsala. Kurser 61-90 hp läses med fördel på vårterminen. Om du behöver läsa under en hösttermin, kontakta studievägledaren för mer information. Det finns också möjlighet att göra ett examensarbete i kemi (15 hp) inom vissa ämnesområden. ­Denna kurs krävs om man förutom en lärarexamen vill ta ut en kandidatexamen i kemi

När det gäller övriga utlandsutbyten så är det inte alltid möjligt att tillgodoräkna kurser från utbytesuniversiteten till Psykologprogrammet. Institutionen arbetar med att skapa fler direktavtal med universitet inom Europa, d.v.s. avtal där institutionen arbetar för att studenter ska kunna läsa kurser på ett universitet utomlands och kunna tillgodoräkna dessa inom. Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. Kursen förutsätter inga förkunskaper i spanska och syftar till att ge nödvändiga kunskaper för att studera spanska vidare på högre nivåer. Godkänd kurs ger behörighet till Spanska, baskurs A, 30 hp. Notera att studietakten är heltid

Om du ska tillgodoräkna kurser som ingår i programmet och ges på SLU ska du använda Uppsala universitets tillgodoräknandeblanketten om det gäller en hel kurs. Om du ska tillgodoräkna del av kurs använder du SLU:s blankett Tillgodoräknande inom kurs. Införa eller tillgodoräkna kurser från utländska lärosäten. Har du kurser från. Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs. En tillgodoräkning kan bara göras om innehållet i de båda kurserna eller momenten motsvarar varandra Blankettnr: #71 Ansökan om tillgodoräknande för del av kurs Om du vill ansöka om tillgodoräknande för del av kurs vid institutionen använder du denna blankett. Överklagan Om du får avslag på din ansökan om tillgodoräknande kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se

Kursen kan utgöra fristående kurs Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 hp Kursen kan ingå i Religionsvetenskapliga program, 210 hp Kursen kan ingå i lärarprogrammet Kursen kan tillgodoräknas som delkurs (temakurs) på följande kurser inom ämnesområdet bibelvetenskap: C2GTs, C2i, C2NTs. Må Tillgodoräkna del av kurs. Om du har studier sedan tidigare, som kan vara relevanta för din utbildning, kan du ansöka om att få dina meriter prövade för tillgodoräkning inom din utbildning. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Lärarprogrammet; Masterprogrammet i I Uppsala studerar du i en kreativ och forskningsintensiv miljö. Här finns ett brett kunnande och en mängd företag inom läkemedel, Sådana kurser kan sedan tillgodoräknas i utbildningen. Du kan också välja att göra ditt examensjobb utomlands, till exempel i Kanada, USA, Australien,. Läs om övriga examina vid Uppsala universitet. Kan jag åka på utbyte när jag läser pol kand? Ja, det finns goda möjligheter att åka på utbyte. Läs mer om utbytesstudier via Uppsala universitet och via en institution, t ex statsvetenskapliga institutionen. Kan jag tillgodoräkna mig kurser från en utbyte? Ja, det kan du

Video: Lärarprogrammet: Studievägledning och verksamhetsförlagd

Våra lärarprogram - Fakulteten - Uppsala universite

Civil- och högskoleprogram. Ansökan till senare del av programmet ska vara inlämnad senast 1 maj för höstterminen och senast 1 november för vårterminen.Ansökningsblankett, pdf (86 kB) med bifogade handlingar för bedömning av behörighet lämnas eller skickas till studievägledaren för programmet.Observera att du till ansökan ska bifoga ett förslag på tänkt studieplan för. Det efterfrågas ständigt välutbildade och engagerade lärare. På Lärarprogrammet får du en teoretisk och praktisk bas av didaktiskt och pedagogiskt kunnande inom olika ämnen och ämnesområden. Lärarprogrammet omfattar lägst 210 högskolepoäng och högst 330 högskolepoäng och leder. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2015-03-12 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2018-08-30 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 24, 2019 Behörighet: Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp

Grundlärarprogrammet - Uppsala universite

Har du kurser så att du precis uppfyller examenskravet så behöver du inte välja kurser, alla kurser kommer med i din examen. Om du ansöker om en yrkesexamen räknas bara kurser som ingår i ditt program eller som du har infört i programmet. Har du fler poäng så måste du tydligt ange vilka kurser som ska ingå i din examen Studenten är inte berättigad till studiemedel för de veckor som den tillgodoräknade kursen omfattar. För Förskol-, Grund- och Ämneslärarprogrammen gäller att under de veckor som VFU-kursen pågår finns i de flesta fall ingen alternativ kurs att läsa. Det innebär att utbildningstiden i regel inte förkortas genom ett tillgodoräknande Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder. Inom kandidat- och masterprogrammen går det ofta lätt att tillgodoräkna sig kurser från andra universitet då studieplanen och framförallt examenskraven är mycket flexibla även om det kan finns kurser som är svåra att ersätta med något annat Högskolan Kristianstad har ett brett utbud av utbildningar, ca 50 program och 270 kurser. Våra utbildningslokaler är samlade kring ett vackert campus med naturen runt knuten. Avstånden är korta, hos oss har du nära till dina lärare oavsett om du läser på campus eller på distans. Läs mer om varför Högskolan Kristianstad är ett bra val Intyg från godkänd pedagogisk grund­kurs. Intyg från övriga godkända kurser. Om det är aktuellt: Utbildningsbevis om formell pedagogisk utbildning och ansökan om att få tillgodoräkna pedagogisk kurs motsvarande fem veckor. Redogörelse för undervisnings-erfarenheten (enligt mall) - rev. 19102

Tillgodoräkning - Fakulteten för - Uppsala universite

 1. Att läsa en kurs på distans. Under de senaste åren har intresset för att läsa en utbildning på distans ökat markant och även utbudet på bra distansutbildningar. Idag kan man läsa allt möjligt på distans, se lista ovan för att hitta en kurs som passar dig. Det finns allt ifrån kostrådgivning och skepparexamen
 2. Här möts forskare, lärare och studenter i lärosalar, caféer, parker och bibliotek. Uppsala universitet har har 12 campus, varav 11 ligger i Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna, vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning. Historiska institutionen Sök fram ditt program eller din kurs här
 3. Båda kurserna kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå. Med Svenska som andraspråk A-C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska eller Masterprogram i utbildning och undervisning (det korta lärarprogrammet)

Kurser och program - Uppsala universite

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2016-03-10 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2018-08-30 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 24, 2019 Behörighet: Något av följande krävs: (1) 60 hp varav minst 40 hp kemi inklusive 15 hp biokemi samt. Kurser och program. Varje kurs har en egen kurssida där du kan se kursens schema, litteraturlista, kursplan och betygskriterier. På kurssidan kan du även fylla i en kursvärdering

Tillgodoräknande av tidigare utbildning Studentwebbe

 1. 6-11 innehåller kurser där flera av de kliniska momenten kan göras utomlands för att sedan tillgodoräknas inom kursen. Se information nedan om olika möjligheter att göra kliniska placeringar utomlands. Kontaktperson: Caroline Olofsson, Internationell koordinator vid läkarprogrammet, caroline.olofsson@medsci.uu.s
 2. Upptäck Uppsala universitet; Studenters arbetsvillkor; Du som tidigare har läst relevanta kurser, som du funderar på att tillgodoräkna inom Speciallärarprogrammet, kan ansöka om att tillgodoräkna dig kurser inom programmet. Träffa dina kursare redan idag.
 3. Tillgodoräknande av kurser. Kurser som du läst vid utländska universitet kan du oftast tillgodoräkna i en examen vid Uppsala universitet. Det innebär i princip att de översätts till kurser eller delkurser som ingår i Uppsala universitets kursutbud
 4. en 2020 samt en direktlänk till tentamensschemat. LÄRARPROGRAMMET. VFU 2, turkiska, gymnasielärare 5TU002 7,5 hp: Uppsala universitet använder kakor.
 5. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om Moderna språks kurser inom lärarprogrammet!. studievagledare@moderna.uu.se; Débora Rottenberg, ansvarig för VFU inom lärarprogrammet vid Moderna språk debora.rottenberg@moderna.uu.s
 6. Det finns inga garantier att du får tillgodoräkna dig alla kurser från ditt tidigare lärosäte. Du gör en ansökan per kurs du önskar tillgodoräkna dig. Både uppgift om avslutad kurs/del av kurs från annat lärosäte och uppgift om motsvarande kurs/del av kurs vid Högskolan i Gävle måste finnas med i ansökan
 7. Kurserna inom Lärarprogrammet har helt eller delvis upphört att ges. För att kunna avsluta din utbildning kan du behöva läsa ersättningskurser då ordinarie kurser upphört att ges. Det kan också innebära att du måste anpassa din studiegång/takt efter hur kurserna ges

Tillgodoräknande - Överklagandenämnden för högskola

 1. Kursen kan inte tillgodoräknas som ersättning för hela eller delar av kurserna inom kandidatprogrammet i biologi vid Uppsala universitet. Våren 2021. Anatomi och funktion hos växter och djur 7,5 hp - 1BG605 B Kursen är uppdelad i momenten Djurens anatomi och funktion, 4 hp, och Växternas anatomi och funktion, 3,5 hp
 2. åsikt är det inte det idag just beroende på bostadsbristen. Det kommer bli bra med 30 hp ekonomisk historia den här ter
 3. Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan
 4. Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet. Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk
 5. Tillgodoräkna del av kurs. När Du behöver personlig vägledning. Vanliga frågor och svar. Studievägledning. Studievägledning för fristående kurser på grundniv Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Beslut och riktlinjer. Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i Nordsamiska A. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13, reviderad av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18 och senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06 Del av kurs som ska ingå i generell- eller yrkesexamen från UU måste tillgodoräknas. Dessa ärenden handläggs av berörd institution. Du som till exempel har läst sociologikurser vid annat svenskt lärosäte med liknande kursinnehåll som de sociologikurser som ges av UU ska därför ansöka hos Sociologiska institutionen, om du vill tillgodoräkna dig delar av UUs sociologikurser Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Kursen avser 7,5 hp av Tyska A1 och kan byggas på med Praktisk Tyska II, 7,5 hp. Båda dessa kurser kan tillgodoräknas vid komplettering till fullständig A-kurs i tyska. Versioner av kursplanen Senaste kursplan (giltig från vecka 13, 2020

 • Handla billigt.
 • Sluta tvärt med benzo.
 • Wikipedia analog.
 • Bok om beroende.
 • Mullsjö simhall priser.
 • Raspberry pi gps navigation.
 • Arbetstagarens skyldigheter mot arbetsgivaren.
 • Hårdvaxolja osmo.
 • Temabo äldreboende.
 • Jocke och jonna quiz 2017.
 • Kulor för handladdning gevär.
 • Musikåret 1959.
 • Distanskurser utan obligatoriska träffar.
 • The tourist trailer.
 • Isis philippines.
 • Linz austria.
 • Plura turne.
 • Jobylon kontakt.
 • Billiga verktyg tyskland.
 • Lemon curd recept.
 • Zo skin health.
 • Jessica caban.
 • Romerskt bad i rom.
 • Gymnasium københavn.
 • Lynx kläder 2018.
 • Allotroper.
 • Bada i alperna.
 • Veterinär linköping tannefors.
 • Madagaskar 2 wikipedia.
 • Förminska silverring.
 • Förebygga rynkor i ansiktet.
 • Sony a6000 laddare.
 • Roliga bröllops skämt.
 • Lundshus örebro.
 • Single ratgeber für frauen.
 • Flod i rio de janeiro.
 • How to draw a leopard.
 • Pingstkyrkan loppis malmköping.
 • Stockholm syndrome film.
 • Pedagogiska appar android.
 • S2h förskolor.