Home

Landhöjning luleå

Nedisning och landhöjning - Luleå tekniska universitet

Världsarvet Gammelstad Kyrkstad och friluftsmuseet Hägna

Postglacial landhöjning är landhöjning orsakad av att jordskorpan återvänder till ett mekaniskt viloläge efter att ha befriats från tryck av inlandsis.. I slutet av senaste istiden var delar av norra Europa och Nordamerika täckta av ett upp till 3 km tjockt istäcke. Isen pressade genom sin tyngd ner jordskorpan i manteln.När isen smälte undan, började landet att stiga igen Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig. I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628

Luleå skärgård, 97231 Luleå, Sverige. Här hittar du spår av landhöjningen, lavarännor, gamla fiskelägen och flera unika djur- och växtarter. Välj bland 4-bädds-, 6-bädds- eller 10-bäddsstuga, högst upp på hällorna, längst in i viken, med eller utan husdjur,. Det innebär att man i södra Sverige, där landhöjningen är liten, redan har upplevt en havsnivåhöjning på drygt 15 centimeter. Det är också tydligt att havsnivån stiger allt snabbare. Exempelvis redovisar FN:s klimatpanel att takten på den globala havsnivåhöjningen har ökat från 1,4 mm/år under perioden 1901-1990 till 3,2 mm/år under perioden 1998-2015 Landhöjningen påverkar över tiden kustlinjers utseende och farleders vattendjup. Luleå anlades 1621 vid nuvarande Gammelstad men flyttades 1649 till sin nuvarande placering på grund av att den gamla hamnen blev för grund genom landhöjningen. Landhöjningen ger upphov till många jordbävningar Luleå kommun. Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå. Telefon: 0920-45 30 00. E-post: lulea.kommun@lulea.se. Organisationsnummer: 21 20 00-2742. Om webbplatsen. Tack vare landhöjningen kan vi sätta en gräns för hur gamla byarna i luletrakten kan vara. Antnäs ligger delvis ca 10 meter över havet och skulle därmed vara 600-700 år gammal. Idag fungerar Antnäs som en förort till Luleå med en stor del av de yrkesverksamma innevånarna sysselsatta utanför den egna orten

Landhöjningen, som fortfarande pågår, gjorde på 1600-talet den gamla hamnen för grund. Luleå flyttades då närmare havet och kvar blev Gammelstad. Här finns också ett Unesco världsarv, Gammelstads kyrkstad med norra Sveriges äldsta medeltidskyrka omgärdad av pittoreska kyrkstugor och friluftsmuseet Hägnan Den postglaciala landhöjningen som fortfarande pågår, dock i mindre takt, har sin största effekt i området kring Umeå och Luleå med för närvarande cirka 9-10 millimeter per år. Effekten avtar med ökande avstånd från detta centrum och kan redovisas i form av en landhöjningskarta, med sammanhängande, ovala kurvor som geologen och forskaren Gerard De Geer (1858-1943) kallade. Illustration: SGU. Kart­generatorn. Med Kartgeneratorn kan du utan kostnad ta fram och ladda hem egna kartor över Sveriges berggrund, jordarter, grundvatten, maringeologi, geokemi och geofysik Luleå var en viktig hamn redan på 1300-talet. Den ursprungliga staden låg där Gammelstad (Gamla stan) ligger idag. Staden måste flyttas 1649 till den aktuella platsen på grund av landhöjningen som hade gjort viken för grund för fartyg att komma in. Gammelstads kyrkstad är med på UNESCO:s världsarvslista ⇒Landhöjning och kustbygdsförändring, Norrman O, Arbeten utförda i samband med Stålverk 80 ⇒Luleå kommuns landskapsvårdsprogram, här ingår inventeringar som bl a rör Sandön. Förläggning Inventeringslägret var förlagt till Furunäsudden, en vacker sandudde i inre delen av Söriviken

Luleå skärgård - Karta & Fakta - Ung Skärgår

Gammelstads Kyrkstad: Spökvandring i Gammelstad - se 406 omdömen, 310 bilder och fantastiska erbjudanden på Luleå, Sverige på Tripadvisor Luleås historia. Luleå grundades 1621 på den plats som nu kallas Gammelstad. P.g.a. landhöjning blev platsen mindre lämplig, och staden flyttades därför 1649 till en bättre lokalisering i sitt nuvarande läge nära älven Vetenskapen och landhöjningen Staden Luleå byggdes på ett nytt ställe eftersom hamnen vid sockenkyrkan på 1600-talet blivit för grund. Vetenskapsmännen trodde att uppgrundningen berodde på att Bibelns syndaflod nu drog sig tillbaka. Ingen kunde i sin livligaste fantasi tänka sig att en två till tre kilomete Luleå Gammelstad. I Luleå Gammelstad beskrivs kyrkstugebebyggelsen för första gången av Johannes Bureus år 1600. Han beskriver vid sitt besök en etablerad bebyggelse och företeelse där alla bönder i socken har en stuga invid kyrkan som de bor i vid kyrkhelgerna Luleå blev en stor handelsstad framför allt för deras fiske. Men på grund av den landhöjning som skedde fick Luleå flyttas en mil och det är på det område staden är placerad idag. Trots att Luleå var en viktig handelsstad gick inte utvecklingen så fort framåt och staden minskade i storlek, vilket innebar att i slutet på 1700-talet var inte längre Luleå en stad utan var en by igen

Luleå residens eller landshövdingresidenset i Norrbottens län, Under parkens livstid har landhöjningen varit 0,8 centimeter per år, det vill säga cirka 1,2 meter på 150 år. Strandzonen mellan parken och älven har under den här tiden breddats med cirka 80 meter I Luleå yttre skärgård, ca 25 km SO om Luleå stad, ligger Sandgrönnorna och Skvalpen. Den kraftiga landhöjningen medför att Sandgrönnorna och Skvalpen växer samman. Under de senaste årtionden har området mellan öarna torrlagts och vid lågvatten kan man ta sig torrskodd över det kilometerbreda grundområdet mellan öarna

Gammelstadsviken Länsstyrelsen Norrbotte

 1. Snöbergets siluett reser sig hög i landskapet och syns vida omkring med sina 241 meter över havsnivån. Efter den senaste istiden var berget en skärgårdsö som i takt med landhöjningen sakta reste sig och blev ett berg på fastlandet. Från parkeringsplatsen leder en 2,3 km lång stig upp till Snöbergets topp och området är väl värt ett besök under alla tider på året
 2. Luleå fick stadsrättigheter utfärdade av den dåvarande kungen Gustav II Adolf 1621, då staden låg vid medeltidskyrkan i nuvarande Gammelstad. På grund av landhöjningen flyttades staden 1649 till sitt nuvarande läge. 1887 brann större delarna av stadskärnan ned,.
 3. Landhöjning och vattenstånd. Både land och havsyta rör sig i förhållande till varandra men med olika hastighet. I Norra Kvarkenområdet är landhöjningen som störst, nästan 10 mm/år. I södra Sverige är landhöjningen nästan obefintlig
 4. Luleå stift omfattar både Norrbotten och Västerbotten. Staden Luleå. Staden Luleå grundlades runt medeltidskyrkan i Gammelstad år 1621. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden flyttas en mil närmare kusten år 1649. Det var då staden Luleå hamnade där den är idag

Landhöjningen innebär att land och havsbotten höjer sig i förhållande till havsytan efter att ha varit nedtryckt av inlandsisens tyngd. Störst är landhöjningen i norra Sverige där den som mest är omkring 1 cm/år (se vidstående länkar till Lantmäteriets texter om landhöjning) Luleå. Luleå är den största staden i Swedish Lapland. Här finns shopping, nöjesliv och ett stort utbud av White Guide-restauranger, men även närhet till världens största bräckvattenskärgård med 1 312 öar, älvar och ett vidsträckt skogsland

Luleå - Vagabon

Landhöjningen påverkade det nuvarande världsarvet på ett påtagligt sätt. Staden flyttades från den medeltida kyrkplatsen 1649. Bönderna fick ny åkermark. Den uppgrundade Gammelstadsviken är i dag ett naturreservat som ingår i Natura 2000. Place, publisher, year, edition, pages Luleå: Gammelstad Visitor Centre , 2019. , p. 4 Då Luleå 1649 flyttades till sitt nuvarande läge uppfördes en trång rutkvartersstad. Efter en stadsbrand 1887 återuppbyggdes (17 av 118 ord) Historia. Luleå grundades 1621 på den plats som nu kallas Gammelstaden. På grund av landhöjning blev platsen mindre lämplig, och staden flyttades därför 1649 till en bättre (26 av 184 ord. Upptäck världens enda bräckvattenskärgård - Luleå skärgård med sina 1312 öar - en del av Bottenvikens skärgård som sträcker sig från Skellefteå i söder till Haparanda vid den finska gränsen i nordost. Det bräckta vattnet och den pågående landhöjning bidrar till ett unikt växt- och djurliv Lule skärgård är den del av Norrbottens skärgård som är belägen vid Luleå.De andra delarna är Pite skärgård, Kalix skärgård och Haparanda skärgård.I Lule skärgård finns mer än 1312 öar, spridda över ett relativt stort område. Några öar har bofast befolkning som till exempel Brändön, Hindersön, Kallaxön, Långön, Sandön, och Stor-Brändön LIBRIS titelinformation: Landhöjning och kustbygdsförändring : nordiskt symposium, Luleå, 2-4 juni 1982 : ett gemensamt arrangemang av Högskolan i Luleå, Sveriges geologiska undersökning och Luleå kommu

Ritningen är en typritning och vissa avvikelser kan förekomma. En mil utanför Luleå city ligger Gammelstad, även kallad Gammelstaden, och brukar beskrivas som Luleås äldsta del. Från början var Gammelstad den naturliga handelsplatsen i Luleå men på grund av landhöjningen kunde man under 1600-talet inte komma in i hamnen Luleå parker I dag består Stadsparken av vackra träd, plan-teringar, konstverk, scener och lekplatser, allt Landhöjning Vid flytten hit var halvön mindre än i dag. Landhöjningen har varit ca tre meter sedan 1649 och även utfyllnader vid stränderna har ökat landarealen Här huserade främst köpmän och andra förmögna borgare som bodde här året om. Det var också här Luleå stad grundades år 1621 - innan landhöjningen tvingade hela staden på flytt till platsen där den ligger idag. Strosa fram längs Häradsvägen och parallellgatan Apoteksvägen, och låt kameran gå varm i den vackra småstadsmiljön - Det behöver finnas två alternativa hamnar för malmexport via Narvik eller Luleå till kunderna. En årlig kontinuerlig landhöjning i kombination med att allt större fartyg trafikerar Luleå hamn gör att tillgängligheten minskar succesivt. Ekvationen går inte ihop, säger Linda Wikman, projektledare Luleå hamn Luleå 400 år. År 1621 utfärdade kung Gustav II Adolf ett kungligt stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad. Under de snart 400 år som Luleå funnits har staden utvecklats från en jordbruksbygd till ett modernt samhälle där kultur, industri och kunskapsproduktion utgör basen för de människor som bor och verkar i kommunen

Landhöjningen hade gjort det möjligt att gå på sandbankar från Sandön över till grannön Likskär. Med två inhyrda mudderverk öppnades en farled genom att ta upp 750 000 kubikmeter sand från utsidan av Klubbviken. I Luleå var nyfikenheten stor Upplev Luleå skärgård! Övernatta i skärgårdsstuga på Kluntarna, Brändöskär eller Junkön och upplev Bottenvikens vidsträckta, speciella skärgård på riktigt En mil utanför Luleå city ligger Gammelstad, även kallad Gammelstaden, och brukar beskrivas som Luleås äldsta del. Från början var Gammelstad den naturliga handelsplatsen i Luleå men på grund av landhöjningen kunde man under 1600-talet inte komma in i hamnen

Luleå domkyrka - Luleå domkyrkoförsamlin

 1. Naturreservat vid farleden in till Luleå. Ändamålet med reservatet är att bevara de typiska landformer och jordarter som bildats och fortfarande bildas av vind- och vågpåverkan på de nya stränder som genom landhöjning reser sig ur havet. 30. Storbrändön. Ö med bofast befolkning och en av de större öarna i Luleå skärgård. 31.
 2. Landhöjningen efter den senaste istiden påverkar än idag våra kuster. Maria Ask, forskare i Tillämpad geologi vid Luleå tekniska universitet och Björn Lund, forskare i Seismologi vid Uppsala universitet, berättar om spåren efter isarna och hur kunskap från landhöjningsstudier i Skandinavien hjälper oss förstå jordens inre och även den isavsmältning som pågår globalt
 3. Det som förenar Swecos medarbetare är att vi känner engagemang för att forma framtidens samhällen och städer. Sweco består av nyfikna personer som tar stort ansvar för sina uppdrag och har en drivkraft att göra verklig skillnad för dem vi jobbar för
 4. Naturskyddsföreningens Luleåkrets anordnade helgen 3-4 augusti en utflykt till Hindersön som ligger en bit ut i Luleå skärgård. Utflykten var öppen för alla deltagare men vände sig särskilt till ungdomar och nyanlända som inte så ofta tar sig ut i skärgården. Med på turen var två erfarna naturguider Dieke Sörlin och Mats Williamsson
 5. Med Gammelstad menas helt enkelt gamla Luleå, samhället etablerades redan på 1300-talet
 6. Vårt Luleå redovisar vad som händer i kommunen, våra verksamheter och bolag. Vårt Luleå finns både som tidning, taltidning, nyhetssajt och playkanal. Det är fritt att länka till artiklar och filmer. Andra massmedia får kopiera artiklar så länge som man anger källan vartlulea.se, Luleå kommun
 7. Examensarbetet har utförts vid institution för samhällsbyggnad på Luleå Tekniska Universitet under våren 2010 på uppdrag åt Lantmäteriet. Landhöjningen medför problem för Lantmäteriet och de ville genom ett examensarbete få veta mer om hur den påverkar strandfastigheter

Vandringsleder - Visit Lule

LTU-FR--05/17--SE Subjects--Corporate Names: Luleå tekniska universitet. Institutionen för kemi och geovetenskap. Avdelningen förtillämpad geologi. Subjects--Index Terms: Björkskatafjärden Björsbyfjärden Sinkfjärden Sörfjärden Landhöjning Vattenvegetation Bladvass Strandförskjutning Uppdämning Muddrin Hyresvärdens beskrivning Ritningen är en typritning och vissa avvikelser kan förekomma. En mil utanför Luleå city ligger Gammelstad, även kallad Gammelstaden, och brukar beskrivas som Luleås äldsta del. Från början var Gammelstad den naturliga handelsplatsen i Luleå men på grund av landhöjningen kunde man under 1600-talet inte komma in i hamnen

Postglacial landhöjning - Wikipedi

 1. Staden låg på medeltiden i nuvarande Gammelstaden men på grund av landhöjningen var man tvungen att flytta staden i takt med att vattennivån sjönk och hamnen inte längre fyllde sitt syfte. Staden hade till en början problem att växa på grund av olika faktorer men i takt med industrialiseringen och järnvägens framväxt på 1800-talet så blev Luleå en allt viktigare stad
 2. Luleå fick stadsprivilegier år 1621 men 1649 flyttades staden till sin nuvarande plats från eftersom hamnen i Gammelstaden hade blivit för grund till följd av landhöjningen. Staden växte långsamt men efterträdde Piteå som residensstad i Norrbottens län år 1856
 3. Luleå (på lulemål Leeol eller Leoschtän; på nordsamiska Luleju: lulesamiska: Julevu; finska: Luulaja) är en tätort (stad) i Norrbotten samt centralort i Luleå kommun, residensstad för Norrbottens län och stiftsstad för Luleå stift. 234 relationer

Historiska kartor Lantmäterie

 1. in till Luleå. Men redan på 1700-talet gjorde landhöjningen att sundet måste muddras för att underlätta för sjöfarten. Den sista muddringen gjordes 1945. Den ersattes som huvudfarled 1998 av Sandgrönnleden, där Klubbvikskanalen ingår som en del. Sommartid lägger Luleå kommun ut 2 roddbåtar för allmänheten att nyttja för att kunn
 2. blottläggas till följd av landhöjningen Kvicksilver i sedimenten isoleras från biosfären Miljömålet Giftfri miljö och Luleå kommuns policy Sediment med kvicksilverhalt över 1 mg/kg åtgärdas Minska spridningen av kvicksilver i Notviken och belastning på Lule äl
 3. ns 76-årige Sören Björklund från Brändön en händelse på 1960-talet som kommer att upprepas om något år
 4. När du bokar ditt hotell i Luleå genom Hotelloo väljer du mellan fler än 10 olika hotell. Som specialist på just Luleå kan vi erbjuda ett stort utbud av billiga och bra hotell. Alla hotell bokas med en unik bästa pris garanti. Välj ditt boende utifrån läge, pris och betyg. Boka ditt hotell i Luleå direkt

Sveriges gränser till havs ska dras om. Den senaste havsgränsen baseras på flygfoton från början av 1960-talet - men landhöjningen och dagens mer. Arkeologstigen i Jävre är en vandringsled iordningsställd av Länsstyrelsen. Den löper endast bitvis gemensamt med Solanderleden, men den gemensamma sträckan innehåller många utmärkta exemplen på ett landskap format av istid och efterföljande landhöjning

Skärgårdsstugor i Luleå - Visit Lule

Gammelstadsviken är en sjö i Luleå kommun i Norrbotten och ingår i. Sjön är en grund lerslättssjö, har en area på kvadratkilometer och ligger meter över havet. 67 relationer Ja, de äldre bland Luleå-seglarna kan peka ut vikar och sund, där de i sin ungdom hade betryggande vatten under kölen, men som i dag är uppgrundade eller torrlagda Allmänt känt är ju att städerna Luleå och Piteå flyttats från sina ursprungliga platser, emedan landhöjningen försvårat sjöfarten Medeldjupet är bara strax under tio meter och skärgårdens utseende förändras årligen på grund av postglacial landhöjning. Enbart Luleå kommun ökar sin yta årligen med mer än två kvadratkilometer. På Rödkallen, Småskär och Brändöskär finns bland fiskebodarna kapell från tidigare århundraden Luleå Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen

 • Livförsäkring bouppteckning.
 • Huvudjägarna wiki.
 • Bus brandskydd.
 • Egon kjerrman kom ner från taket.
 • Taught svenska.
 • Dinosaur games.
 • Heaton new cs.
 • Sofias tiara.
 • Hur mycket vet du om ijustwanttobecool.
 • Formella.
 • Coffeequeen se.
 • Ragnarok film.
 • Resonerande text om språk.
 • Lilla havanna.
 • Hur funkar instagram stories.
 • Jack wolfskin tält.
 • Call of duty ww2 pc servers down.
 • Syntax error betyder.
 • Future enlargement of eurozone.
 • Lamputtag tak jula.
 • White cover ros.
 • May day 2017.
 • Barnfotograf västerås.
 • Sotschi wetter oktober.
 • Äppelmust bag in box ica.
 • Mercedes cup 2017 spielplan.
 • Doxyferm dosering lunginflammation.
 • Satirisk dikt synonym.
 • Hästgård till salu göteborg.
 • James norton.
 • Anzac day wiki.
 • Boxerkalsonger herr.
 • Sputnik 2.
 • Frauentausch fernsehprogramm.
 • Smurfhits 2.
 • Semesterticket nrw osnabrück.
 • Tassavtryck hb.
 • Statistik separationer sverige.
 • World series mlb 2017.
 • Vitvaror tyskland forum.
 • Rolig text till blivande pensionär.